Emocije i njihova uloga u koučingu – Znam kako se osećaš!

Emocije i njihova uloga u koučingu – Znam kako se osećaš!

08/06/2017

Razmislite o sledećoj rečenici: „Svaki put kada proživite negativnu emociju, to je poput male traume koje vaše telo upije i potom je nosite sa sobom do kraja života“. “. Interesantno, zar ne? Biće vam još interesantnije kada vam objasnimo suštinu. Ova rečenica se zasniva na dva različita ali delimično povezana fenomena.

Uloga emocija u koučingu

Pre svega, nudi dokaz da ljudi imaju prilično jake stavove o emocijama. Verujemo da retko čujete ljude kako ćaskaju o svojim teorijama vezano za prelamanje svetlosti, stvaranje galaksija ili zateznoj čvrstoći polimera. Sa druge strane, ljudi rado iznose svoje mišljenje o bilo kojoj stvari iz domena psihologije. Razmatraju veze, ponašanje, stres, kontempliranje i – naravno – osećanja.

Drugo, ova izjava jasno oslikava jedan primer – doduše ekstreman – vezano za to na koji način ljudi gaje jake predrasude prema takozvanim negativnim osećanjima. Istorijski gledano, dugo su postojale predrasude prema emocijama. One su posmatrane kao obmanjujuće, nelogične i – zaboga – ženstvene. U današnja vremena, slične su predrasude utkane u nas oko negativnih osećanja. Žaljenje, frustracije, tuga i slična osećanja se često vide kao neuspeh u pokušaju da se sreća kao imperativ moderne kulture ispoštuje.

Ova dva faktora su jako važna zato što se na oba direktno može odgovoriti koučingom. Bez obzira na to gde je kouč obučavan ili koje tehnike koristi, svi koučevi se susreću sa određenim osećanjima svaki put kad rade sa klijentima. Emocije utiču na to šta njihovi klijenti pamte, koliko su optimistični u pogledu svojih ciljeva, kao i do koje su mere spremni da preduzmu akciju, između ostalog. Slično tome, uverenja kouča i klijenta o osećanjima utiču na pravac koučing sesije i na vezu ostvarenu u procesu koučinga uopšte.

Da bi ilustrovali ono što želimo da kažemo, uzećemo primer jedne emocije: besa. Bes je Severus Snejp među osećanjima. Iako je on naizgled negativac u knjigama o Hariju Poteru, on jeste mračan i zamišljen, ali je uglavnom neshvaćen. Možemo reći da uverenja o besu utiču na način kako ljudi proživljavaju bes i kako ga izražavaju.

Mnogi ljudi imaju nategnuti odnos prema besu jer veruju:
• Da će im direktno naškoditi kroz štetno delovanje poput teških reči ili nasilja
• Da će dati i previše snage osobi i navesti je da se ponaša na način koji bi u normalnim okolnostima bio neprihvatljiv
• Da će učiniti da ljudi budu zatočeni – izražavajući bes jedan duži period vremena
• Da je bolan i neprijatan
Da ima loš uticaj na zdravlje

Nikoga ne možemo kriviti zbog ovakvih uverenja. Moguće je bilo koje od ovih uverenja podupreti dokazima zasnovanim na ličnim anegdotama ili potražiti dokaze na internetu. Čak i u tom slučaju, želimo da ohrabrimo koučeve da se okrenu formalnijim i naučno podržanim istraživanja da bi dobili konkretnije nalaze o besu.

Sledi pregled rezultata istraživanja o besu koji mogu izgledati kao kontraintuitivni:
• Bes može učiniti da ljudi postanu više optimistični u pogledu toga da preduzimanje akcionih koraka može dovesti do željenog ishoda
• Bes daje snagu i veštinama i ljudima oko nas
• Bes može pomoći ljudima da se pozabave nepravdom

Mi nikako ne želimo da govorimo o širenju mržnje, nasilja i nekontrolisanog besa. Mnogi od nas ovakve stvari iskuse jako, jako retko. Umesto toga, govorimo o uobičajenim naletima besa koji čine da nam krv proključa na pola sata ili malo više pre nego što se ponovo smirimo.

Dakle, kako se to bes i uverenja mogu iskoristiti u koučingu?

Jedan primer uključuje retke prilike kada klijenti ušetaju na sesiju besni zbog skorašnje loše interakcije. Koučevi su dugo razmatrali na koji se način ovakvo emotivno iskustvo može iskoristiti. Bili su znatiželjni vezano za stepen do kojeg bes može uticati na efektan koučing.

Jedan primer uključuje retke prilike kada klijenti dođu na sesiju besni zbog skorašnje loše interakcije. Koučevi su dugo razmatrali na koji se način ovakvo emotivno iskustvo može iskoristiti. Bili su znatiželjni vezano za stepen do kojeg bes može uticati na efektan koučing.

Kao alternativa tome, razmatra se korišćenje drugačije ali srodne koučing tehnike: meta – pogleda. Kroz ovu tehniku, klijenti razmatraju svoju situaciju iz perspektive trećeg lica, „mušice na zidu“. Istraživanja su pokazala da ovakva perspektiva smanjuje agresivna osećanja kod klijenta. Na samom kraju, ne bismo želeli da zagovaramo da bilo ko gaji jake predrasude prema negativnim osećanjima poput besa. Ne bismo zagovarali gledište prema kojem su ova potpuno prirodna osećanja zapravo traume. Umesto toga, tražili bismo efektniji način da se ova osećanja procene iz druge perspektive, razumeju i iskoriste.

Da li znate kako da se postavite u ulogu „mušice na zidu“ i kako da svoj bes kanališete ka rešenju, a ne ka problemu? Da biste ovo naučili, potrebno je vreme, vežba i učenje velikog broja različitih koučing tehnika.