Značaj organizacione kulture u uspehu poslovanja

Značaj organizacione kulture u uspehu poslovanja

21/07/2023
 • atmadmin
 • Blog
 • Коментари су искључени на Značaj organizacione kulture u uspehu poslovanja

U današnjem poslovnom svetu, organizaciona kultura je postala ključni faktor koji utiče na uspeh poslovanja. Ona predstavlja skup vrednosti, uverenja, normi i praksi koje oblikuju radno okruženje i utiču na ponašanje zaposlenih. Kvalitetan sistem unutar firme je esencijalan za stvaranje inspirativnog radnog okruženja u kojem zaposleni mogu da ostvare svoj puni potencijal. Upravo iz tog razloga, Atria Group u saradnji sa Ercikson Coaching International-om već dugi niz godina organizuje koučing edukacije sa fokusom na izgradnju i održavanje zdrave oeganizacione kulture, kao i razvoj punog potencijala zaposlenih.

U ovoj blog objavi, istražićemo koliko je važna organizaciona kultura za uspeh poslovne zajednice i na koji način naši treninzi mogu doprineti izgradnji iste.

Ključni koraci ka izgradnji inspirativnog radnog okruženja

Da bi radno okruženje motivisalo zaposlene da postignu bolji učinak, potrebno je preduzeti određene korake. Sa vama delimo 3 tajne uspešnih firmi:

 • Prvi korak je definisanje jasnih vrednosti i ciljeva. Vrednosti u poslovnom okruženju se odnose na moralne standarde i etičke smernice koje organizacija, njeni lideri i zaposleni dele i praktikuju u svakodnevnom radu. One predstavljaju osnovu na kojoj se gradi poslovna kultura i utiču na način kako firma funkcioniše, donosi odluke i komunicira.
 • Važno je napomenuti da vrednosti u poslovnom okruženju mogu varirati od firme do firme, i da je njihova konkretna definicija i implementacija specifična za svaku od njih pojedinačno.
 • Vrednosti su po pravilu transparentne, definisane u skladu sa misijom i vizijom kompanije i iste su za sve bez obzira na stručnu spemu, nivo u hijerarhijskoj lestvici i slično. Da vrednosti ne bi bile samo “mrtvo slovo na papiru”, važno je da se promovišu na različite načine, da se o njima razgovara i da na gotovo svim hijerarhijskim nivoima postoje njihovi nosioci (ambasadori vrednosti). Kada organizacija i njeni članovi žive i praktikuju zajedničke vrednosti, to može doprineti stvaranju pozitivne radne atmosfere, povećanju angažovanosti zaposlenih, jačanju odnosa sa klijentima i izgradnji reputacije organizacije.
 • Drugi korak je uspostavljanje integriteta u organizacionoj kulturi. Tako firma gradi temelje za etičko poslovanje, održivost i odnose zasnovane na poštenju i ispravnosti. Na treningu „Umetnost i nauka koučinga“, učesnici mogu naučiti kako da podrže svoje zaposlene da ostvare svoj pun potencijal, što će značajno uticati da razviju integritet kao lideri i mentori, što će posledično pozitivno uticati na poslovnu kulturu organizacije.
 • Treći korak je podsticanje pozitivne atmosfere i produktivne radne zajednice, što se može postići kroz isticanje značaja timskog rada, saradnje i otvorene komunikacije. Kada se ljudi osećaju podržano i poštovano, lakše se povezuju, dele ideje i efikasnije sarađuju na projektima. To dovodi do bolje sinergije, rešavanja problema i postizanja zajedničkih ciljeva. Erickson Coaching Serbia u Beogradu kroz treninge u sklopu svog programa, upoznaje polaznike sa alatima i tehnikama za razvijanje efektivne komunikacije i timskog rada. Učesnici će naučiti kako da izgrade poverenje, ohrabre inovacije i podrže kolegijalnost unutar tima.
 • Važni elementi zdrave organizacione kulture:
 1. vPicture 1Transparentnost – Zaposleni moraju biti informisani o ciljevima, promenama i odlukama koje se sprovode. Transparentnost omogućava zaposlenima da se osećaju uključenim i važnim za uspeh.
 2. Ravnoteža između posla i privatnog života – Organizacije koje podržavaju zdravu ravnotežu između poslovnog i privatnog života zaposlenih stvaraju zadovoljnije i motivisanije radno okruženje.
 3. Priznanje i nagrađivanje – Važno je prepoznati i nagraditi postignuća zaposlenih. To može biti kroz finansijske nagrade, ali i kroz verbalno priznanje i pohvale.

Održavanje i promena poslovne kulture: Kako se prilagoditi evoluciji i rastu organizacije

Poslovna kultura nije statična, već se menja i prilagođava evoluciji i rastu organizacije. Važno je održavati i unapređivati kulturu kroz kontinuirano učenje i razvoj. Održavanje poslovne kulture je ključno jer pruža stabilnost i doslednost u radnom okruženju. Kada se zaposleni osećaju sigurno i udobno u svom radnom okruženju, povećava se njihova motivacija i produktivnost. Održavanje pozitivne poslovne kulture podrazumeva kontinuirano osnaživanje vrednosti, normi i praksi koje definišu organizaciju.

Ponekad je neophodno i izvršiti promene u organizacionoj kulturi kako bi se organizacija prilagodila novonastalim situacijama. Promena poslovne kulture zahteva hrabrost, liderstvo i strategiju. Erickson Coaching Serbia u Beogradu kroz trening „Umetnost i nauka koučinga“ pruža

cPicture 1

Prilagodljivost i fleksibilnost su ključni i trebalo bi da ih ima svaka organizaciona, kako bi se firma prilagodila novim zahtevima i trendovima na tržištu. Kroz trening „Umetnost i nauka koučinga“, učesnici će naučiti kako da se okrenu od problema ka široj slici, kao i da sagledaju akcione korake koji mogu dovesti do promene. Takođe će naučiti kako da pravilno komuniciraju o promenama, kako bi osigurali razumevanje i podršku celokupnog tima.

Uz podršku stručnih trenera u Erickson Coaching Serbia, lideri i mentori će se osnažiti da podrže svoj tim ka sagledavanju šire slike i akcionih koraka koji će dovesti vremenom do željenih rezultata. Takođe će naučiti kako da pomognu drugima da savladaju strah i otpor prema promenama, kroz postavljanje pravih pitanja i upućivanjem zaposlenih da sami daju odgovore na njih.

Pitanja u ovom slučaju se odnose na definisanje zašto nam je nešto važno, kao pojedincu i u smislu timskih ciljeva. Erickson treninzi pružaju priliku da se steknu veštine vođenja i mentorstva, kao i da se razumeju različiti pristupi upravljanju promenama. Kroz interaktivne radionice i praktične vežbe, učesnici će razviti sposobnost prilagođavanja poslovne kulture i stvaranja okruženja koje podržava inovacije, rast i uspeh.

Zaključak

U današnjem poslovnom svetu, organizaciona kultura igra ključnu ulogu u postizanju uspeha organizacije. Ona oblikuje radno okruženje, utiče na ponašanje zaposlenih i doprinosi njihovom angažovanju i produktivnosti. Kroz definisanje jasnih vrednosti, uspostavljanje integriteta i podsticanje pozitivne atmosfere, organizacija može stvoriti inspirativno radno okruženje u kojem zaposleni mogu da ostvare svoj puni potencijal.

Erickson Coaching Serbia, u saradnji sa Atria Group i Ericsson Coaching International, pruža treninge koji podržavaju izgradnju zdrave poslovne kulture i razvoj liderstva. Kroz ove treninge, lideri i mentori mogu naučiti kako da podrže zaposlene da ostvare svoj puni potencijal, upravljaju promenama i stvore inspirativno radno okruženje.

Održavanje i promena organizacione kulture su takođe važni procesi za organizaciju. Održavanje pozitivne kulture zahteva kontinuirano osnažavanje vrednosti i normi, dok promena kulture zahteva hrabrost, liderstvo i strategiju. Kroz treninge u Erickson Coaching Serbia, lideri i mentori dobijaju alate i tehnike za upravljanje promenama i prilagođavanje organizacije novim zahtevima i trendovima na tržištu.

Pridružite se našoj zajednici uspešnih koučeva i prijavite se na naše treninge “Umetnost i nauka koučinga” i “High Performance Team Coaching”.

Budite deo zajednice koja menja svet!