Želite da budete dobar lider? Budite dobar kouč!

Želite da budete dobar lider? Budite dobar kouč!

13/03/2020
  • anaradovanovic
  • Blog
  • Коментари су искључени на Želite da budete dobar lider? Budite dobar kouč!

Nije lako biti lider. Većina nije rođena sa darom da istovremeno upravlja različitim situacijama i inspiriše ljude na dnevnom nivou.

Međutim, to ne znači da nećete uspeti. Liderstvo je veština, a svaka veština se može naučiti. To podrazumeva mnogo prakse, fokusa i primenu koučing tehnika pomoću kojih ćete uspeti da postanete odličan vođa.

Promene su postale norma, te ono što je uspevalo u prošlosti više nije vodič za uspeh u budućnosti. Da bi se nosile sa novom realnošću, kompanije se udaljavaju od tradicionalnih komandno-kontrolnih praksi ka nečemu sasvim različitom: modelu u kojem menadžeri daju podršku i smernice, a ne uputstva. Na taj način zaposleni uče kako da se prilagođavaju okruženju koje se stalno menja. Ukratko, uloga lidera postaje uloga kouča.

U ovom tekstu otkrivamo veštine eminentnih lidera, koja možete savladati uz pomoć koučing tehnika.

1. Uspešni lideri vode ličnim primerom

Bilo koja osoba koja želi da napreduje u svom poslu, najpre će nastojati da se ugleda na nekoga ko je već uspešan u obavljanju istog. Potrebno je da osvestimo to da neretko svojim zaposlenima (članovima tima) predstavljamo uzor. Oni modeluju naše ponašanje.

Koučing predstavlja alat za oslobađanje ljudskog potencijala. Omogućava osobi da otkrije put, odnosno način da postigne ono što želi. Ova metodologija omogućava nam da se od problema okrenemo ka rešenju, čak i kada su uslovi veoma nepovoljni.

Ukoliko mislite da bi vaš tim imao koristi od koučinga, važno je da najpre angažujete kouča za sebe. Pronađite nekoga ko će vam pružiti upravo ono što želite da pružite vašem timu. Kada postignete željene rezultate, podelite iskustva sa članovima svog tima i naučite ih kako da dođu do željenih rezultata pomoću koučing tehnika.

2. Lider kao kouč postavlja zaposlenima prava pitanja

Koučing kultura podstiče zaposlene da uče iz svog iskustva. Umesto da im govorite šta da rade, adekvatnim pitanjima ih usmeravate da promisle o različitim rešenjima. Na taj način podstičite kreativnost kod svojih zaposlednih, dok ih istovremeno motivišete da budu sigurni u sebe i samostalno donose odluke.

lider-kouc

Da objasnimo i na primeru. Ukoliko zaposleni žurno ulazi u vašu kancelariju sa pitanjem: “Šta da uradim u ovoj situaciji?” ili „Kako da rešim ovaj problem?“ odgovorite mu pitanjem: „Šta bi ti uradio drugačije?“ ili „Kako da te podržim u ostvarenju cilja?”. Motivacija i samopouzdanje će porasti, a vaš tim će biti uspešan i produktivan.

3. Lideri podstiču kulturu kontinuiranog učenja

Kompanija ima za cilj da zaposli talentovane, iskusne ljude koji će raditi i graditi posao. Poslovni svet često je vrlo turbulentan i potrebno je da te ljude podržimo i pomognemo im da uspešno odgovore na promene. Implementiranje koučing kulture u organizaciji nam umnogome može pomoći da ostvarimo svoj cilj. Kako?

Koučing kultura dovodi do:

● Povećanja angažovanja zaposlenih, što dovodi do većeg nivoa produktivnosti, kreativnosti, profitabilnosti i zadržavanja zaposlenih.
● Boljih poslovnih performansi-Koučing tehnike usmeravaju na usklađivanje poslovne strategije, performansi zaposlenih i upravljanja znanjem.
● Jačanja odnosa lidera i zaposlenih- aktivno slušanje, postavljanje pravih pitanja i istraživanje potreba zaposlenih dovodi do razvoja obostranog poverenja.

4. Uspešni lideri više postavljaju pitanja nego što odgovaraju na njih

Razmislite, da li ste u poslednje vreme više naučili tako što ste slušali ili tako što ste govorili ljudima šta da rade, odnosno, pričali.
Kad vas neko od zaposlenih pita šta da radi, pitajte ih šta misle da će uspeti. Pitajte kako su došli do zaključka. Pitajte koje su alternative koje su razmatrali. Pokažite im da cenite njihov doprinos i osnažite ih za donošenje odluka i za odbranu istih. Vremenom ćete ljudi umesto problema donositi rešenja i podsticaće svoje timove da rade to isto.

Zapitajte se: Da li ste orijentisani na kontrolu ili koučing? Predviđa se da će u narednim godinama kompanije koje primenjuju filozofiju lider kao kouč stvoriti neviđene nivoe performansi, istovremeno poštujući talenat i razvijajući potencijal ljudi koje vode.

Ukoliko vas interesuje  kako da ovladate koučing tehnikama i postanete lider koga će zaposleni želeti da slede, pridružite nam se u utorak 17.3. od 18h na koučing radionici.
lider-kouc