Zašto je (ne)moguće imati balans u životu?

Zašto je (ne)moguće imati balans u životu?

26/06/2017
Kao kouč, podstičem svoje klijente da prvo shvate pokretačku silu iza svakog postavljenog cilja i tek onda razvijaju strategiju i preduzimaju akciju kako bi postigli to što žele.

Balans u životu

“Balansiranje između posla i privatnog života” je jedna od čestih tema koju klijenti pokreću na koučing sesijama.

S obzirom da imam čvrsto mišljenje kada je reč o ovoj temi, oklevao sam da napišem i objavim ovaj članak. U jednom trenutku sam imao utisak da su ne samo moji klijenti, već i članovi porodice, prijatelji, poslovni partneri opsednuti idejom o balansiranju posla i privatnog života. Činilo mi se kao da žele da imaju tačno definisano vreme za posao, teretanu, porodicu ili odmor.

Balans podrazumeva ravnotežu između dva ili više polariteta.

Poreklo balansa u životu

Prema Wikipediji, balans između posla i privatnog života je koncept koji podrazumeva pravilno postavljanje prioriteta između “posla” (karijera i ambicije) i “načina života” (zdravlje, zadovoljstvo, razonoda, porodica i duhovni razvoj).

Pojam razdvajanja posla i slobodnog vremena pojavljuje se sredinom 1801. godine. Paul Krassner je primetio da antropolozi koriste definiciju sreće po kojoj je potrebno što manje razdvajati “vreme za posao i vreme za razonodu”. Izraz “balans između posla i privatnog života” prvi put je upotrebljen u Velikoj Britaniji krajem 1970-tih kako bi opisao ravnotežu između vremena koje pojedinac provodi na poslu i van njega. U Americi je ovaj termin počeo da se koristi 1986. godine.

Na kraju 20-og veka, posao i život (van posla) su bili mnogo jednostavniji nego što su danas.

Balans je mit

U današnje vreme, koncept podele vremena na posao i kuću, je po mom mišljenju, potpuna besmislica. Balans je mit koji mnoge ljude vodi ka neuspehu. Svet u kojem danas živimo je prepun uslova, nesigurnih promenljiva, kompleksnosti u najjednostavnijim stvarima (poput odlaska na večeru sa ženom i decom) i neizvesnosti šta će se sledeće desiti u svetu koji se svakodnevno menja. U takvoj situaciji, balans je mit. Umesto da pokušavamo da balansiramo između dva polariteta, treba da nađemo najbolji način da stvorimo sinergiju između njih.

“Balans između posla i života van njega ne postoji. Sve za šta je vredno boriti se pravi disbalans u vašem životu.”  – Alain de Botton

Strast menja svet

Ukoliko imate želju da postignete sjajne rezultate, morate se odreći ideje o ravnoteži. Umesto nje, ono što vam je potrebno je strast, odlučnost, mentalni fokus i posvećena akcija. Svaki napredak zahteva disbalans. Ne postoji nijedan izuzetan umetnik, naučnik, sportista ili preduzetnik koji je svoje putovanje započeo sa ciljem da uvek bude u stanju harmonije i balansa. Težiti ka balansu u najvažnijim životnim ili poslovnim igrama, znači igrati na sigurno, da se ne izgubi. Ukoliko ste živi, ambiciozni ili inventivni – vi ste u disbalansu. Što više sledite svoje strasti, u sve većem ste disbalansu i vaš život postaje jednostavniji.

Ukoliko želite da postižete sjajne rezultate, težnja ka balansu vas neće voditi ka pobedi.

Balans vs. koherentnost

Lično, ja balans menjam za koherentnost. Kada je nešto koherentno, svi delovi su dobro uklopljeni. Koherentan argument je logičan i potpun, a to generalno važi i za posao i život. Reč koherentnost potiče iz latinskog jezika i ima značenje “držati se zajedno”.

Dakle, umesto da težim “statičkoj ravnoteži između 2 ili više polariteta”, želim da prihvatim promenu, čak i da je pokrenem. Želim da uživam u kompleksnosti i ograničenjima koje život donosi. Umesto trenutnog ili privremenog balansa, dajem svoj maksimum da razvijem nove navike, pravim teške izbore i preduzimam akcione korake. Umesto da se pridržavam balansirane strukture, više volim da svoje vreme i energiju usmerim tamo gde su najpotrebniji u datom trenutku.

Napisao
Peđa Jovanović, Professional Certified Coach (ICF) and Certified PCM Trainer

Možete pročitati još blogova Peđe Jovanovića u nastavku: