Saveti uspešnih koučeva – Vođenje timova – Kako da razvijate saradnike, a ne sledbenike – Marija Branovački, ICF-ACC kouč

Saveti uspešnih koučeva – Vođenje timova – Kako da razvijate saradnike, a ne sledbenike – Marija Branovački, ICF-ACC kouč

11/08/2019
  • anaradovanovic
  • Blog
  • Коментари су искључени на Saveti uspešnih koučeva – Vođenje timova – Kako da razvijate saradnike, a ne sledbenike – Marija Branovački, ICF-ACC kouč

Koučing profesija pomaže stvaranje sveta kome ljudi zaista žele da pripadaju. Kao stil liderstva i metodologija za razvoj talenata i potencijala, koučing je u proteklih 50 godina počeo da se primenjuje u kompanijama sa liste Fortune 1000, dok je ova metodologija kod nas postala popularna tek u protekle dve decenije. O značaju koučing pristupa u vođenju timova razgovarali smo Marijom Branovački, ICF-ACC koučem.

„Smatram da je cilj svake organizacije da viziju pretvori u konkretne akcione korake, a ciljeve u merljive rezultate. Da bi u svojoj misiji uspela, potrebno je da organizaciju čini stabilan i jak tim, spreman da se suoči sa izazovima koje donose konstantne promene i novi, agilni svet. U dosadašnjoj karijeri imala sam priliku da radim sa ljudima iz najrazličitijih branši, te da ih podržim u razvoju timova i pojedinaca kao konsultant i kouč, dok u kompaniji Atria Group vodim konsultantski tim.

Nije lako istovremeno biti kouč i menadžer, ali iz iskustva mogu da kažem da ova metodologija zaista daje rezultate i ja je svakodnevno primenjujem. Ubeđena sam da koučing može pomoći u izgradnji vanserijskih timova.“

#1 Menadžer je poput dirigenta simfonijskog orkestra

Sigurna sam da ste bili na koncertima na kojima je svirao simfonijski orkestar. Verovatno vam se, kao i meni, činilo da ti ljudi zajedno sa dirigentom stvaraju magiju. Baš sa prethodno pomenutim dirigentom bih i uporedila timskog kouča. To je osoba koja vodi računa da se svaki instrument ravnomerno čuje, podstiče ravnopravnost i time kreira predivnu harmoničnu melodiju.

Dirigent je fasilitator. On vodi i usmerava. Slično, timski kouč usmerava snage pojedinaca u timu ka ostvarenju istog cilja. Uloga timskog kouča je kreiranje atmosfere koja će podstaći ljude da oslobode svoj puni potencijal. Da veruju jedni drugima i da se ne plaše neuspeha.

Timski kouč veruje da svaki pojedinac ima sve potrebne resurse kako bi ostvario ono što želi, ali isključivo od te osobe zavisi da li će iskoristiti svoje potencijale ili ne.

#2 Kako i zašto timski koučing daje rezultate

Koučing tehnike možete primeniti svakodnevno, a sama metodologija može postati deo organizacione kulture i dugoročne strategije, ukoliko to organizacija želi. Primena koučinga može dati rezultate u svakodnevnim situacijama, poput rešavanja konflikata, rešavanja prigovora od strane klijenata ili prilikom motivisanja zaposlenih.

Sa druge strane, koučing kultura predstavlja kulturu učenja orijentisanu na rast pojedinca, a samim tim i organizacije. Znate kako kažu, „promena dela sistema uticaće na čitav sistem“.

Osim toga, istraživanja su pokazala da primena koučinga dovodi do:

  • Povećanja produktivnosti zaposlenih do 70%

 

  • Bolje organizacije rada do 60%

 

  • Efikasnijeg upravljanja vremenom do 57% i

 

  • Bolje timske efikasnosti do 51%

 

#3 Postoje određene situacije u kojima timski koučing ne bi trebalo koristiti

Koučing metodologiju ne bi trebalo primenjivati u onim situacijama koje su izrazito hitne i u kojima se zahteva brza reakcija i delovanje ljudi. Takođe, potrebno je da osoba bude „dovoljno snažna“ kako bi bila koučovana. Npr. koučing je idealan za iskusne osobe koje traže od sebe više, koje teže da ostvare bolje rezultate i dostignu izazovnije ciljeve, dok bi u razvoju novih članova tima trebalo pribegavati tehnikama kao što su mentorstvo ili treniranje.

 

#4 Kako uspešno balansirari između uloge menadžera i neutralne uloge kouča

Važno je da znamo da dobro procenimo kada je trenutak za koučing, a kada za menadžerski pristup. Koučing zahteva od menadžera da pusti konce iz svojih ruku i da veruje u svoje ljude, što nije uvek lako, pogotovo u našem regionu. Ipak, postoje određeni preduslovi koje je potrebno da menadžer i članovi njegovog tima ispune, kako bi se potencijalne greške i izazovi ovog pristupa gotovo u potpunosti eliminisali.

Kako?

Trebalo bi da kouč podstiče ljude da razmišljaju, iniciraju, daju predlog akcionih koraka i samostalno vode projekte. Preduslov za sve prethodno navedeno je poverenje, ali i priprema za koučing proces.

Ta priprema podrazumeva definisanje krajnjeg cilja, ali i pravila igre, odnosno uslove pod kojima se cilj može ostavriti. Važno je da svim članovima tima bude jasna njihova uloga u ostvarenju ciljeva. Samo tako će znati kako ono što rade danas utiče na konačan uspeh. Koučing pristup pomaže da osnažimo članove tima i razvijamo saradnike, a ne sledbenike koji slepo prate instrukcije bez suštinskog uključivanja u procese i projekte.

 

Promenite sebe. Podstaknite druge. Promenite svet!

 

Tasc-Koucing