Atria Group - Ljubiše Jovanovića 7, Beograd, Srbija
011/4123-410 office@erickson.rs

High Performance Team Coaching

Pridružite se timovima čiji je imperativ uspeh

Više od 200 HR menadžera iz Srbije je prošlo ovaj trenining i povećalo timske performanse!

14 - 16. maj, 2021 / Beograd +live stream

Pošaljite upit za više informacija
Da li ste znali da samo jedan od pet timova u potpunosti ostvaruje rezultate? Uspeh kompanije uglavnom zavisi od odnosa među članovima tima, dok su istraživanja pokazala da menadžeri čak 80% svog vremena potroše na rešavanje nesuglasica i konflikata.

Kompanija Atria Group Vam nudi rešenje za ovaj izazov!

Šta je ono što će vaš tim postići nakon treninga?

Rast inovativnosti i kreativnosti
Sistemsko razmišljanje i sinergetski efekat tima, koje prati snažna inicijativnost svakog člana tima
Timski duh, međusobnu podršku i motivaciju svakog člana tima
Postizanje ciljeva koristeći tehnike vizuelizacije i whiteboard koučing
Svi učesnici treninga dobiće Erickson Team Coach sertifikat.

O treningu „High Performance Team Coaching“

Trening „High Performance Team Coaching“ je inovativni program Erickson Coaching International-a, kreiran sa ciljem da pomogne liderima i menadžerima da prevaziđu izazove sa kojima se suočavaju prilikom upravljanja timom, te podstaknu inovacije i strateško razmišljanje primenom specifičnih alata, zasnovanih na vrednostima.

Erickson Coaching International je svetski lider u kreiranju i primeni jedinstvenih treninga zasnovanih na koučing pristupu fokusiranom na rešenje. Erickson ima tradiciju dugu 40 godina, postoji u 85 zemalja, a zajednica broji preko 45.000 polaznika treninga širom sveta.

Trening se održava na engleskom jeziku.

Zainteresovani ste?

Pošaljite upit za više informacija!
Do 14% popusta do 14. aprila
011/4123-410 +381 60 029 00 13 office@erickson.rs

Zašto da izaberete trening
„High Performance Team Coaching“?

Snažna organizaciona kultura, kao i vrednosti na kojima se ona temelji, osnovni su prediktor uspeha i prosperiteta organizacije. Trening „High Performance Team Coaching“ bavi se svim fazama razvoja tima - od formiranja do unapređenja delovanja tima i može se primeniti u svakoj kompaniji bez obzira na veličinu i delatnost.

Ovaj trening ispituje i definiše strukturu i principe timske dinamike, a sve u cilju postizanja jasnih, konzistentnih i merljivih rezultata. Objašnjava šta je ono što lider ili menadžer mogu da učine, kako bi kreirali timsku koheziju, te promenili odnose među članovima, od kompetitivnih, ka onim koji su puni poštovanja i poverenja.

ICF akreditovan koučing trening

Ovaj trening zadovoljava tzv. “zlatni standard” najveće svetske koučing asocijacije - ICF, što znači da se ubraja u najkvalitetnije koučing programe na svetu. Nosi 14 CCEU.

Benefiti treninga

Bićete iznenađeni koliko dvadesetčetvoročasovna investicija može doprineti timskoj efikasnosti i efektivnosti, kao i razvoju samih timova. Benefita od ovog treninga, kao i činjenica koje potvrđuju te benefite je mnogo:

Kome je trening „High Performance Team Coaching“ namenjen?

1
HR ekspertima
2
Rukovodiocima timova
3
Project menadžerima
4
Scrum Masterima i Product Ownerima
5
Business Unit menadžerima
6
Timovima koji se suočavaju sa promenama
7
Timovima u kojima su prisutni konflikti
8
Novoformiranim timovima

Timski uspeh ima strukturu!

Blok 1
Blok 1
Pregled treninga
Uvod
Šta predstavlja High performance team?
Postavljanje osnova i temelja timskog koučinga
Upoznavanje sa osnovnim konceptima timskog koučinga
Blok 2
Blok 2
Povezanost ljudskog mozga i timskog koučinga
Trendovi u kretanju timskog koučinga - izveštaj
Sinergetsko delovanje tima
Vrednosti tima
Osnovna pravila razvoja uspešnih timova
Blok 3
Blok 3
Timska dinamika i komunikacija među članovima tima
Vizija i misija tima
Primena timskog koučinga na praktičnom primeru
Blok 4
Blok 4
Kako do najbolje odluke?
Podrška timu prilikom donošenja odluke
Kreiranje akcionog plana za implementaciju donetih odluka
Blok 5
Blok 5
Kako timsku dinamiku i komunikaciju podići na nivo izvrsnosti?
Tehnika “brainstorming”-a
„Whiteboard“ koučing
Primena timskog koučinga na praktičnom primeru
Blok 6
Blok 6
Praćenje i evaluacija procesa timskog koučinga
Primena timskog koučinga na praktičnom primeru
Analiziranje vrednosti tima i krive učenja tima
Blok 7
Blok 7
Definisanje faza razvoja uspešnih timova
Upravljanje konfliktima u timu
Kako pripremiti članove tima da odgovore svakom poslovnom izazovu?
Šta je timska povelja i zašto je bitna?
Primena timskog koučinga na praktičnom primeru
Blok 8
Blok 8
Razvoj timske inteligencije
Uspeh tima - proslava i zadovoljstvo
Motivacija pojedinaca i celog tima
Inkorporiranje naučenog u dalju poslovnu praksu
Završetak treninga

Ko će biti Vaš trener?

  • Marija je profesionalni ICF-ACC kouč, Erickson kouč i trener sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa ljudima
  • Do sada je vodila preko 300 radionica i projekata iz oblasti razvoja ljudi i timova
  • Radi na projektima razvoja organizacione kulture i zaposlenih u najuspešnijim kompanijama u Srbiji
  • U kompaniji Atria Group radi na poziciji Senior HR Consultanta i Partnera
  • Oblast njene ekspertize je rad sa timovima i koučing sa pojedincima sa fokusom na razvoj potencijala, lični i profesionalni razvoj zaposlenih

TIMSKI KOUČING - INHOUSE TRENING

Atria Group je internacionalna konsultantska kompanija sa misijom da omogući svojim klijentima najbolja moguća rešenja iz oblasti liderstva, profesionalnog i ličnog razvoja. Trening „High Perfomance Team Coaching“ namenjen je rukovodiocima koji žele da postanu timski koučevi, ali možemo ga u potpunosti prilagoditi potrebama vaše kompanije. Znamo da svaka organizacija ima specifične izazove i potrebe, te da pažljivo bira svog partnera na putu uspeha. Ponosni smo na činjenicu da su nam do sada poverenje ukazale vodeće inostrane i domaće kompanije. Ukoliko i vi želite da unapredite svoje poslovanje, te razvijete tim visokih performansi, kreirajući sprecifičan trening za svoje zaposlene pošaljite nam e-mail na: office@erickson.rs

Kada ideja postane cilj. Kada je pojedinačna energija članova tima usmerena u istom pravcu.

Rezultati su vidljivi, a tim postaje tim visokih performansi.

Prijavite se na trening High Performace Team Coaching

Trening High Performace Team Coaching počinje 14. maja u Beogradu +live stream

Pošaljite upit za više informacija!
Do 14% popusta do 14. aprila
011/4123-410 +381 60 029 00 13 office@erickson.rs