Indukcija ideja. Produkcija energije. Realizacija ciljeva. - High Performance Team Coaching
High Performance Team Coaching
Indukcija ideja. Produkcija energije. Realizacija ciljeva.

Znate li da samo jedan od pet timova u potpunosti ostvaruje rezultate? Šta predstavlja slovo S na grudima SuperMEN-a koji uvek dobija svaku tržišnu utakmicu? Odgovor je sinergija! Činjenica da je 2+2=5. Vera da tim nije grupa ljudi, već jedinstvo koje najvećom brzinom hrli ka svakom postavljenom cilju. A šta je ono što čini jedan super tim?

Ovaj trodnevni trening
počinje 22. novembra 2019. godine.

O treningu High Performance Team Coaching

High Performance timovi veruju u poslovnu izvrsnost. U činjenicu da su snažna organizaciona kultura i vrednosti na kojima se kompanija temelji, osnovni preduslov za njen uspeh i prosperitet. Tim tada više nije samo grupa eksperata, već snažna celina koja spremno odgovara svakom izazovu. Konflikti su dozvoljeni, a greške dobrodošle, jer iz njih učimo i razvijamo se. U kolektivu vlada timska atmosfera koja je otvorena za kreativnost i inovativne ideje. Zaposleni u kompaniji su ključ njenog uspeha, a promene su jedino što je konstantno. Ukoliko se slažete sa prethodim rečenicama, trening High Performance Team Coaching jeste za vas. Zašto bi trebalo da učestvujete? Trening se održava na engleskom jeziku. Saznaj više

Benefiti treninga

Bićete iznenađeni koliko dvadesetčetvoročasovna investicija može doprineti timskoj efikasnosti i efektivnosti, kao i razvoju samih timova. Benefita od ovog treninga, kao i činjenica koje potvrđuju te benefite je mnogo.

Tokom proteklih 15 godina na hiljade rukovodilaca iz mnogobrojnih svetskih organizacija učestvovalo je u ovom programu

Trening je potpuno prilagođen potrebama Vaše kompanije i zaposlenih

Sama struktura i temelji ovog programa kreirani su tako da podstiču inovacije

Ovaj trening je prvi i jedini akreditovani trening o timskom koučingu od strane ICF-a, koji nosi 14 CCEU

Nakon završetka programa dobićete Erickson Team Coach sertifikat

Naučićete kako da izgradite jak tim zasnovan na kulturi timskog razmišljanja i sinergetskog delovanja

ICF akreditovan koučing trening

Ovaj trening zadovoljava tzv. “zlatni standard” najveće svetske koučing asocijacije – ICF, što znači da se ubraja u najkvalitetnije koučing programe na svetu.

Timski uspeh ima strukturu!

Blok 1

 • Pregled treninga
 • Uvod
 • Šta predstavlja High performance team?
 • Postavljanje osnova i temelja timskog koučinga
 • Upoznavanje sa osnovnim konceptima timskog koučinga

Blok 2

 • Povezanost ljudskog mozga i timskog koučinga
 • Trendovi u kretanju timskog koučinga - izveštaj
 • Sinergetsko delovanje tima
 • Vrednosti tima
 • Osnovna pravila razvoja uspešnih timova

Blok 3

 • Timska dinamika i komunikacija među članovima tima
 • Vizija i misija tima
 • Primena timskog koučinga na praktičnom primeru

Blok 4

 • Kako do najbolje odluke?
 • Podrška timu prilikom donošenja odluke
 • Kreiranje akcionog plana za implementaciju donetih odluka

Blok 5

 • Kako timsku dinamiku i komunikaciju podići na nivo izvrsnosti?
 • Tehnika “brainstorming”-a
 • „Whiteboard“ koučing
 • Primena timskog koučinga na praktičnom primeru

Blok 6

 • Praćenje i evaluacija procesa timskog koučinga
 • Primena timskog koučinga na praktičnom primeru
 • Analiziranje vrednosti tima i krive učenja tima

Blok 7

 • Definisanje faza razvoja uspešnih timova
 • Upravljanje konfliktima u timu
 • Kako pripremiti članove tima da odgovore svakom poslovnom izazovu?
 • Šta je timska povelja i zašto je bitna?
 • Primena timskog koučinga na praktičnom primeru

Blok 8

 • Razvoj timske inteligencije
 • Uspeh tima - proslava i priznanja
 • Motivacija pojedinaca i celog tima
 • Inkorporiranje naučenog u dalju poslovnu praksu
 • Završetak treninga
Svi učesnici treninga dobiće Erickson Team Coach sertifikat.
Ovaj trodnevni trening počinje 22. novembra 2019. godine.

Zašto bi trebalo da izaberete baš Erickson?

Najveća svetska koučing zajednica

U svetu trenutno ima preko 48.000 Ericksonovih koučeva.

Internacionalna ekspertiza

Erickson College je prisutan u više od 85 zemalja sveta.

Tradicija duga 38 godina

Još od 1980. godine, intenzivno radimo na razvoju najefektivnije koučing (coaching) metodologije, a vi ste u prilici da je naučite u Srbiji.

Vrhunski internacionalni treneri

Erickson Coaching International ima na raspolaganju 100 trenera koji drže koučing (coaching) treninge širom sveta..

Najefektivnija koučing metodologija

Program Ericksonovog Koledža, koučing (coaching) fokusiran na rešenje, možete primeniti u svakom segmentu života.

ICF akreditacija

HPTC je jedini program timskog koučinga u Srbiji, koji je akreditovan od strane ICF-a.

Kontinuirani razvoj treninga

Svake godine razvijamo trening i prilagođavamo ga aktuelnim trendovima.

Pioniri koučinga fokusiranog na rešenje od 1980. godine

Dr. Merilin Etkinson – osnivač Erickson College International i tvorac koučing modela fokusiranog na rešenje, širom sveta aktivno doprinosi pojavi i ekspanziji filozofije fokusirane na rešenje.

Kome je ovaj trening namenjen?

Ko će biti Vaš trener?

Po zanimanju ICF profesionalni kouč, po srcu timski igrač. Takođe, Marija je profesionalni kouč i Erickson trener. Dugogodišnje iskustvo u radu sa ljudima Marija Branovački stekla je na poziciji Menadžera prodaje za Srbiju u globalnoj farmaceutskoj kompaniji Sanofi .Vodila je veliki broj projekata i radionica iz oblasti razvoja ljudi i tima. Biznis koučing je deo njenog svakodnevnog rada, a timski koučing oblast u kojoj se najviše pronalazi. Po formalnom obrazovanju je Doktor medicine – diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U kompaniji Atria Group na poziciji Sales&Development Managera, Marija vodi projekte razvoja zaposlenih u brojnim kompanijama u Srbiji i regionu , a oblast njene ekspertize je rad sa timovima i koučing sa pojedincima sa fokusom na razvoj potencijala , lični i profesionalni razvoj zaposlenih.

Kada ideja postane cilj. Kada je pojedinačna energija članova tima usmerena u istom pravcu. Rezultati su vidljivi, a tim postaje tim visokih performansi.
Želite li da se pridružite onima čiji je imperativ uspeh?
+381 11 4123 410
+381 60 029 01 37
office@erickson.rs
Pošaljite upit za više informacija

Pridružite se timovima čiji je imperativ uspeh! Pošaljite upit za više informacija!

Kontaktirajte nas! Popunite naš formular i ubrzo ćemo Vam poslati sve informacije o treningu, ceni, načinima i pogodnostima za plaćanje.