Timski koučing vs. Grupni koučing

Timski koučing vs. Grupni koučing

03/04/2017

Grupni i timski koučing su sigurno ista stvar?

Zapravo postoji jedva primetna razlika između timskog i grupnog koučinga koja možda nije očigledna na prvi pogled. Dok oba spadaju pod “executive” koučing u svrhu unapređivanja profesionalnog razvoja, oni se mogu koristiti za skoro sve grupne ili timske sesije.

Timski koučing


Kada govorimo o timovima, govorimo o ljudima koji su usklađeni i usmereni ka zajedničkom cilju, kao što je završetak određenog projekta, razvijanje nove poslovne jedinice ili zatvaranje kvartalnih prodajnih napora.

Karakteristike:

  • Kao kouč, ne treba da budete stručnjaci za sadržaj. Koučevi su eksperti u strukturama koje pomažu ljudima da razviju svoj potencijal;
  • Koučevi mogu da pomognu timu da ostane na pravom putu i da njihovi članovi budu motivisani kako bi dostigli svoj zajednički cilj;
  • Timski koučing je izuzetno koristan za timove koji su tek formiraju, timove sa novim rukovodstvom ili restruktuirane timove formirane nakon neke promene;
  • Kao kouč, imate višestruku ulogu – podrška i kouč za vođu tima, zatim vođenje koučing procesa i na kraju držanje svih članova tima odgovornim za svoje postupke, i vođenje računa da svi članovi tima učestvuju u procesu.

Grupni koučing


Kada govorimo o grupama, govorimo o ljudima koji dolaze sa sličnim interesom, ali nemaju isti cilj na umu. Na primer, jedna grupa ljudi može doći zajedno na koučing sesiju na temu efikasnog liderstva, ali svaki pojedinac ima svoje ciljeve na kojima želi da primenjuje svoje nove veštine.

Karakteristike:

  • Koučiing sesije mogu biti koristan alat za traženje bilo kakve obuke i mogu pomoći kod utvrđivanja i primene naučenog;
  • Grupni koučing je troškovno efikasan i efektivan način da se dopre do velikog broja profesionalaca;
  • Koučing sesije su fokusirane na postavljanje ciljeva, odgovornost i akciju;
  • Kao kouč, odgovorni ste za stvaranje prijateljske klime tako da svaki član može da doprinese procesu a takođe i za kreiranje prostora od poverenja i poverljivosti za sve;

 Da li su vaši timovi pravi timovi, ili samo grupa ljudi sa različitim ciljevima? Da li znate kako da formirate i održite efikasan tim?

Pratite naše blogove i saznajte više o timskom koučingu u narednim blogovima!

 

Ukoliko ne želite da raspite novac i energiju i želite da preduzmete konkretne korake sa timom koji vodite, pridružite nam se na treningu „High Performance Team Coaching“ 12. novembra 2021.

 

Više informacija o treningu možete pronaći ovde

Na prijave do 14. oktobra očekuje vas popust od 10%!

tim