Fleksibilnost na poslu ili prilagođavanje kao snaga svakog tima

Fleksibilnost na poslu ili prilagođavanje kao snaga svakog tima

06/10/2022

Fleksibilnost zaposlenih ili mrtva organizacija jeste ono između čega danas možete da birate kao firma. Zašto je to tako? Kako dolaze inovacije, preduzeća treba da ih prihvataju i da mi se prilagođavaju, odnosno, treba da postoji fleksibilnost na poslu. Stoga kažemo da danas postoje samo dva tipa organizacija – mrtve (one koje nisu uspele da se prilagode novinama) ili one koje su prilagodile svoje poslovanje novonastalim promenama. Tako dolazimo do pitanja šta je fleksibilnost zaposlenih/na poslu i zašto je ona važna?

Fleksibilnost zaposlenih u celini, ali i njenih lidera neophodan je preduslov ukoliko organizacija želi da bude uspešna. Važno je istaći i da proces prilagođavanja nije nešto što počnete i završite u adekvatnom roku, već nešto što kontinuirano traje, a čija se manifestacija u praksi menja. To praktično znači da prakse koje su danas donosile uspeh i profit, već sutra možda neće davati nikakve rezultate. Pa kako onda kompanije mogu osigurati svoj uspeh i omogućiti stabilno poslovanje?

#1 Fleksibilnost na poslu znači da budete agenti promena

Ukoliko ste ikada igrali društvene igre poput šaha, znate da se partija dobija mnogo pre „pobedničkog poteza“. Kompanije treba da budu svesne turbulentnosti okruženja u kom se poslovanje odvija i istovremeno voditi računa o strateškim ciljevima koji su nepromenjivi. Recimo, strateški cilj neke organizacije može biti da postane tržišni lider u određenoj oblasti u narednih 5 godina, ali će akcioni koraci koji organizaciju vode bliže tom cilju verovatno biti različiti u različitim vremenskim periodima, što nas dovodi do pojma fleksibilnosti na poslu. Ono što je važno jeste da lideri i timovi razumeju da je potrebno da neprestano pronalaze nove načine dolaska do cilja, i da ukoliko nešto nije radilo, postoji nešto drugo što sigurno hoće. Kroz praktične primere će najbolje otkriti šta je fleksibilnost zaposlenih i saznaće koji koraci rade, a koji ne, što će im pomoći u daljem razvoju.

promena

#2 Fleksibilnost je ključ između onoga gde smo sada i gde želimo da budemo

Kineski zid dugačak je 8850 km i potrebno vam je oko 17 meseci da biste prešli na drugu stranu, ali da biste uopšte imali šansu da ga pređete potrebno je da načinite prvi korak. Putovanje je zahtevno i potrebno je dobro da se pripremite i fizički, ali i mentalno. Da vodite računa da ste poneli sve neophodne stvari koje će vam trebati na ovakvom putovanju, kao i da osigurate da vam je cilj uvek pred očima jer je to jedino što će održavati motivaciju onda kada postane zaista teško. Slična je kao i fleksibilnost na poslu.

promena

Kada se pripremate da ostvarite značajan rezultat važno je da znate gde želite da budete, ali i sa kojim resursima raspolažete (ljudi, njihove veštine, mindset, novac, vreme i sl.). U 99% situacija, od zaposlenih koji rade u odeđenoj organizaciji zavisiće uspešnost nekog projekta. Evo primera – ukoliko je kompanija dug vremenski period poslovala prema ustaljenim pravilima od osnivanja koje je prerasla i sada želi da uvede značajne inovacije, potrebno je da taj cilj podržavaju kompetencije i način razmišljanja zaposlenih u organizaciji. Iz tog razloga, od esencijalne je važnosti da kompanija proceni i stekne uvide ko su ljudi koji rade u organizaciji, kakve kompetencije imaju, a koje su to kompetencije koje podržavaju promenu. Da li postoji mogućnost da se postigne fleksibilnost na poslu i ako postoji, koliko je moguće da se postigne. Rezultati ovakve analize ukazaće na gap-ove između željenog i postojećeg stanja i daće nam odgovor na pitanje „Šta danas možemo da uradimo, kako bismo ostvarili određeni cilj za par godina?“.

#3 Fleksibilnost zaposlenih i lidera kao veština koja pravi razliku

Generacija X i generacija Z. Iz office-a ili online. Iz Srbije i iz Amerike. Ljudi koji vole da se drže pravila i procedura i oni koji vole da eksperimentišu i svaki dan probaju nešto novo čine deo fleksibilnosti na poslu. Ovako najčešće izgleda struktura današnjih timova. U nečemu što bi trebalo da predstavlja kompaktnu celinu nalaze se ljudi različitih generacija, koji rade u različitim vremenskim zonama i imaju različite preferirane stilove komunikacije. Iz tog razloga od esencijalnog je značaja da lideri  i pojedinci budu fleksibilni, da znaju šta su adaptacije i da ih primenjuju kad je to potrebno. Da bi lider mogao uspešno da vodi tim, potrebno je da najpre ume uspešno da vodi sebe. To znači da je važno da lider bude svestan svojih jakih strana i preferiranog stila upravljanja, ali i da može da razume šta ga uvodi u stres i kako da poveća svoju internu fleksibilnost. Jedan od načina samoprocene koji lideru može pomoći da razume sopstvenu dubinsku strukturu ličnosti je PPI test, a kouč osoba koja ga može podržati u procesu sprovođenja željene promene.