Nedostajući sastojak za razvoj – Koučing sa kolegom

Nedostajući sastojak za razvoj – Koučing sa kolegom

20/01/2017
Često se u kompanijama razvije takmičarski duh, koji nismo sigurni kako da rešimo. Većina vas želi da taj takmičarski duh i neguje u svojim timovima, ali da ga ne gleda kao negativnu stvar. Jedna stvar koja može da promeni ponašanje ljudi u kompaniji, a i njihovo razmišljanje jeste koučing sa kolegom.

Koučing sa kolegom na radnom mestu može da:

 • Dovede do zajedničkog ličnog i profesionalnog razvoja i većeg nivoa saradnje
 • Pruži merljiv napredak liderskih veština u realnom vremenu, kroz svakodnevne izazove
 • Dovede do većeg nivoa empatije i razvoja boljih interpersonalnih veština
 • Nauči učesnike da feedback vide kao alat za razvoj i kroz to poboljšaju percepciju feedback-a nadalje
 • Daju priliku učesnicima da međusobno jedan drugog koučuju

Koučing sa kolegom na radnom mestu prati model 5A:

 1. Svest (Awareness) dolazi uz aktiviranu pažnju, fokus i jasnost trenutnog stanja i uključuje brojne metode koje kouč može da koristi.
 2. Prihvatanje (Acceptance) je povezano sa potpunim slaganjem po pitanju oblasti u kojoj koučovan kolega želi da napreduje.
 3. Akcija (Action) je vezana za identifikovanje plana akcije i izvršavanje akcionog plana radi dostizanja željenog cilja
 4. Priznanje (Acknowledgement) je vezano za to da zainteresovane strane prepoznaju napredak koji je kolega napravio
 5. Postignuće (Achievement) se tiče toga da koučovan kolega i zainteresovane strane priznaju da prepoznata oblast za unapređenje više ne treba da bude fokus oblast za unapređenje.

U praksi, postoje dva nivoa koučinga sa kolegom. To su:

 1. Prvi nivo – Ići od akcije preko priznavanja do postignuća.
 2. Drugi nivo – Ići od svesti do postignuća kroz prihvatanje, akciju i priznanje.

Koučing sa kolegom – nivo 1


Na ovom nivou koučovana osoba nakon što je prepoznao oblast za napredak:

 • postaje partner sa kolegom radi koučinga
 • postavlja oblast za unapređenje kao cilj
 • istražuje sve vezano za ovaj cilj – koji ga nedostatak napretka u datoj oblasti čini ranjivim, kao i koristi od dostizanja cilja
 • Ojačava sebe kroz prepoznavanje svog puta do cilja
 • Dostiže cilj uz pomoć različitih opcija

Obrazloženje: 70-80 procenata ljudi su svesni na čemu trebaju da rade kao i poteškoća zbog smetnji sa strane i nedostatka podrške, odgovornosti, discipline, merenja napretka i onoga što bi nakon akcije trebalo da usledi. Kolega – kouč pruža nepokolebljivu podršku tako da koučovana osoba ostaje posvećena i odgovorna, a njen moral na visokom nivou u toku procesa.

Koučing sa kolegom – nivo 2


Na ovom nivou, koučovani kolega nije identifikovao na čemu treba raditi iz dva razloga:

 1. nedostatak feedback-a (kružnog, bihejvioralnog intervjua, revizije učinka i tome slično)
 2. niskog stepena samosvesti (nije posvećena dovoljna pažnja ’uskim grlima’)

Kolega-kouč na ovom nivou radi koučing osvešćenja i akcije. Kolega-kouč bi trebalo da učini sledeće:

 • Da pita svog kolegu da sam sebe oceni u oblastima na kojima je potrebno da se radi
 • Da stupi u kontakt sa zainteresovanim stranama vezanim za kolegu i traži feedback vezano za:
  • tri stvari u kojima je kolega dobar i u kojima uživa
  • par stvari u kojima bi mogao da se unapredi
U ovoj situaciji je preporučljivo da se dobro utvrde oblasti koje želimo da unapredimo. U suprotnom, biće jako teško snaći se sa feedback-om različitih ljudi. Na osnovu podataka dobijenih kroz feedback, kolega-kouč identifikuje nekoliko oblasti na kojima je potrebno da druga osoba radi – skraćujući listu i konačno dolazeći do onih oblasti koje mogu imati dalekosežni uticaj.

Na kraju procesa koučovan kolega bira oblast na kojoj treba da radi, za koju veruje da će mu doneti najbolje i najpotrebnije rezultate u datom trenutku. Nakon toga koučovan kolega:

 • postaje partner sa drugim kolegom radi koučinga
 • postavlja oblast za unapređenje kao cilj
 • istražuje sve vezano za ovaj cilj – koji ga nedostatak napretka u datoj oblasti čini ranjivim, kao i koristi od dostizanja cilja
 • Ojačava sebe kroz prepoznavanje svog puta do cilja
 • Dostiže cilj uz pomoć različitih opcija

Obrazloženje: Kolege-koučevi moraju da znaju kako da objektivno pristupe feedback-u. Izaći na kraj sa feedback-om leži u srži razvoja lidera. Kolega-kouč se prvenstveno fokusira na osvešćivanje i akciju i traži feedback na objektivan način, daje koučovanom kolegi komentare i predstavlja ih tako da ne osuđuje i olakšava identifikovanje cilja i procesa promene.

Inicijative za koučing sa kolegom mogu biti pokrenute na bilo koji od navedena dva nivoa. Ovaj tip koučinga jača i proširuje liderski kapacitet na svim nivoima organizacija, a mi se nadamo da ćete uskoro početi da ga primenjujete u svojoj organizaciji.