Da li možemo loše odnose konvertovati u dobre – i kako?

Da li možemo loše odnose konvertovati u dobre – i kako?

28/12/2016

Metafora koju često koristimo sa klijentima je da nije dovoljno da kao lideri ’autobus’ koji ’voze’ dovezu od tačke A do tačke B; bitno je put prođe bez nezgoda i da se u toku tog puta ne izgube putnici.

Problemi sa kolegama na poslu


Zamislićemo sada jednu situaciju. Imamo klijenta Nikolu (pseudonim), koji je iskusio mnogo ’udari i beži’ nezgoda u odnosima sa kolegama na svom putu kojim je išao do jedne od 5 najviših pozicija u industriji. Kao jednostavno poređenje njegovog puta rećićemo: da je ovako vozio na putu, bio bi uhapšen zbog prekoračenja brzine i nemarne vožnje. Njegov HR mu je mnogo puta prosledio žalbe na račun njegovog ponašanja, dok je direktor reagovao na situaciju tako što mu je srezao bonus. Naravno, Nikola nije bio srećan zbog nastale situacije. Do tada, verovao je da je njegov jedini prioritet bio da se u potpunosti fokusira na zadate targete i na svoj cilj da bude najbolji u branši. Međutim, postizanje kvalitetnih rezultata je bila samo jedna od tri mere ličnog uspeha i timskog rada.

Nikola je ispustio ostala dva faktora – uključenost u tim i kontinuirani rast i razvoj.

Šta je bitnije – rezultati ili ljudi?


Kao i mnogi drugi koji su eksperti u svojoj oblasti ali ne i u liderstvu, Nikola je razvijanje odnosa sa kolegama video samo kao sredstvo za brže dostizanje cilja. Nije bio u potpunosti uveren u to da treba da uloži svoje vreme i energiju u druženje i saradnju sa kolegama, nije želeo da u očima drugih bude viđen kao ranjiva osoba zavisna od drugih. Menadžeri poput Nikole su samo jedan od razloga zašto smo želeli da istražimo ono što stoji iza uspešnih timova i odnosa u njima.

Došli smo do sledećeg zaključka – jednostavan ali sveobuhvatan model koji uključuje pet ključnih tačaka za uspeh: sigurnost, svrha, struktura, drugarstvo(bliskost), i popravljanje odnosa.

Kada smo određivali ključne faktore, krenuli smo od uspešnih lidera, timova, marketing kampanja kao i ljubavnih veza. Ovih pet tačaka koje nam osiguravaju uspeh su bazirani na načinu razmišljanja, vrednostima i ponašanjima koji su se pokazali kao učinkoviti. Ovo je privlačna ponuda za lidere koji žele konkretne strategije a ne znaju kako da uspostave dobru komunikaciju sa ostalima. Dodatna prednost je to što ovaj sistem donosi dvostruku korist: isti faktori su ključni kako na poslu tako i kod kuće.

Kako prevazići loše odnose?


Kako ćete pomoći Nikoli da popravi narušene odnose i da ponovo uspostavi poverenje u svom timu? Na osnovu trenutnog stanja u timu kao i trenutnog Nikolinog ponašanja, zaključićemo da Nikola mora da se fokusira na aspekt popravljanja odnosa u cilju ponovnog uspostavljanja osnove za sigurnost njegovog tima i njega.

Na svu sreću, popravljanje odnosa je dobra prilika za uspostavljanje privrženosti u timu. Na primer, istraživanje korisničke službe pokazuje da je duplo verovatnije da će kupci koji primećuju da kompanija odgovara na žalbu upućenu elektronskim putem kupiti proizvod, nasuprot onim kupcima koji to nisu videli. Ovo mogu da budu ohrabrujuće vesti za Nikolu. Uz podršku će moći da se postavi na pravi način prema lošoj percepciji i nesuglasicama u vezama koje su se desile, sa ciljem da vrati svoj tim na prave staze.

Takođe, potrebno je da pronađemo Nikolinu novu svrhu kroz popravljanje i ponovno uspostavljanje sigurnosti, tako što ćemo ispitati mišljenje većeg broja Nikolinih kolega i članova tima šta bi to Nikola mogao da uradi da bi bio učinkovitiji u budućnosti i da bi popravio odnose sa timom. Potom ćemo proći sa Nikolom kroz njihove sugestije i kreirati strategiju kojom će Nikola pokazati da se on posvećen usavršavanju. Nikola treba da uvežbava strategije za uspostavljanje dijaloga, nasuprot njegovoj uobičajenoj praksi da staje u odbranu svojih prethodnih dela. Trebalo bi da pozovete ljude koji su mu davali kontinuirani fidbek u cilju da mu pomognete da kreira novi put. Kroz svoju strategiju popravljanja, Nikola će morati da nauči da se izvinjava na pravi način.

Treba da dođete do stanja gde vaš “Nikola” preuzima odgovornost i priznaje da nije obraćao pažnju na svoje kolege, njihove emocije, trud i nastojanja da dostignu svoje krajnje ciljeve. Gledao je samo sebe.

Dodatni razlozi loših odnosa


Zbog čega još može da dođe do pada motivacije i loših odnosa i komunikacije između članova jednog tima? Sama organizaciona struktura. Moć volje i veštine sami po sebi nisu dovoljni za postizanje uspeha u timovima i vezama, tako da smo revidirali strukturu Nikolinog tima. On je imao previše direktno podređenih – njih 20. U ovakvoj situaciji treba da osmislite novu menadžersku strukturu u cilju da smanjite liderski teret. Restrukturiranje do 5 direktno podređenih će Nikoli omogućiti da se fokusira na svoje prednosti u postavljanju strategije i umanjiće zahteve vezane za menadžerske veštine prema njegovim zaposlenima. Šta još može da bude rezultat reorganizacije? Nikola će automatski imati više vremena da se bavi razvojem svoje stručnosti, kao i povezivanjem sa iskusnim ljudima koji na najbolji način mogu da profitiraju od njegove ekspertize.

Kako uspostaviti svrhu? Potrebno je se svrha samog tima uspostavi u odnosu na nove postavljene targete godišnjih prihoda i ciljeve usluživanja klijenata. Drugarstvo (zajedništvo) Nikola može da stvori kroz lične razgovore, kroz koje može da prepozna jedinstvene veštine svake individue i da nađe način na oni istinski doprinesu svrsi svog tima.

Vašem klijentu “Nikoli” je potrebno da se fokusira na pet gradivnih elemenata za uspostavljanje uspešne komunikacije i odnosa u timu, ne samo u početku, već da tokom vremena pronalazi nove načine kako će održavati timsku motivaciju i povezanost. Uspeh će sigurno biti uvek prisutan.

Da li imate nekog Nikolu među svojim klijentima? Na koji biste način mogli da iskoristite ovih 5 gradivnih elemenata – sigurnost, svrhu, strukturu, drugarstvo i popravljanje – u cilju da ocenite u čemu bi vaši klijenti mogli da postanu učinkovitiji kad su u pitanju njihovi timovi i veze, i šta bi mogla da bude polazna tačka?