Koučing vs. Savetovanje

Koučing vs. Savetovanje

04/05/2016

Kao kouč, vi ćete inspirisati i podsticati svog klijenta. Razjasnićete šta vaš klijent želi i posvetiti mu vreme kako biste shvatili šta uspeh znači za njega. Tu ste da asistirate klijentu u stvaranju vizije, na putu ka razvoju i uspehu, kako ličnom tako i profesionalnom. Vaša uloga je da pomognete klijentu pri usvajanju veština koje će ga ohrabriti i podupreti da preduzme korake neophodne za ostvarenje zacrtanih ciljeva.

Postoje različite definicije koučinga a jedna od najrasprostranjenijih je ona koju je dao International Coach Federation (ICF).

ICF definiše koučing kao:

„Partnerstvo sa klijentom u izazovnom i kreativnom procesu koji ih inspiriše da dostignu svoj lični i profesionalni potencijal, što je naročito važno u današnjem složenom okruženju. Koučevi pristupaju svom klijentu kao eksperti u svojoj oblasti i veruju da je svaki klijent kreativan i poseduje neophodne resurse.“

Oslanjajući se na ovaj temelj, kouč je odgovoran da:

  • Otkrije, razjasni i okrene svoju pažnju ka onome što klijent želi da postigne
  • Ohrabri klijentovo istraživanje i upoznavanje samog sebe
  • Inspiriše klijenta na razmišljanje i pronalaženje rešenja i strategij
  • Podstakne klijenta na preuzimanje odgovornosti

Ovaj proces pomaže klijentu da izoštri svoj pogled na život i posao, razvijajući liderske veštine i dostižući pun potencijal.

Razlike između koučinga i savetovanja

koučing vs. savetovanje

Važno je napomenuti da se ove dve profesije razlikuju na mnogo načina a i da ne postoji razlog dati prednost jednoj u odnosu na drugu. Svaki pojedinac će u zavisnosti od svojih potreba i zacrtanih ciljeva uskladiti i naći ravnotežu između procesa koje nude koučing i savetovanje. Naime, mogu se javiti razni slučajevi gde pojedinci počnu sa jednim, a po preporuci kouča/savetnika pređu na drugo. Mnogi koučevi su svoju karijeru započeli kao savetnici, dok takođe veliki broj savetnika koristi koučing znanje u praksi.

Šta mislite, koje se još razlike mogu javiti između ove dve profesije?