Menadžerske veštine – 6 koučing veština koje bi trebalo  da poseduje svaki menadžer

Menadžerske veštine – 6 koučing veština koje bi trebalo da poseduje svaki menadžer

24/03/2015

„Zaposleni ne napuštaju kompanije, već menadžere.“

Ova rečenica je tako brzo postala popularna na internetu i pokrenula je lavinu diskusija na ovu temu. Ali pitanje je, zašto zaposleni koji toliko dugo rade u kompaniji, svaki dan 8 ili više sati, nikada nisu spomenuli da osećaju da se sa njima ne postupa kako treba?

Menadžerske veštine

Često na testovima menadžeri ocenjuju sebe kao dobrog lidera, dok s druge strane oko 70% zaposlenih svog menadžera često ocene kao nekog ko nije dobar lider. Kako je moguće da menadžeri toliko greše?

Menadžeri često pretpostavljaju da je komunikacija između njih i njihovih zaposlenih otvorena. Međutim, čest je slučaj da komunikacija nije baš takva i da se zaposleni koji su niže na lestvici odlučuju da ćute i da ne govore o svojim stavovima.

Kada govori o ovom problemu u svojoj knjizi „Sedam navika uspešnih ljudi“, Stephen Covey koristi izraz „emotivni bankovni račun“. Covey navodi da svaka osoba poseduje takav jedan račun na koji uplaćuje i isplaćuje svoja sredstva. Sredstva koja uplaćujemo su priznanje, održavanje obećanja, razumevanje, pomaganje u teškim situacijama itd. Dok su sredstva koja isplaćujemo neosnovana kritika, neodržavanje obećanja, nedostatak razumevanja itd. Vaš bilans zavisi od vaših isplata i uplata, kao i u pravoj banci. Ako vaš odnos sa zaposlenima nije otvoren i konstruktivan, ili uopšte ne postoji, onda je vaš račun u minusu i moramo da se nosimo sa svim dugovima. Dugove moramo da isplatimo.

Otvoren i konstruktivan razgovor sa vašim zaposlenima je uplata na vaš emotivni bankovni račun. Ako ne razgovarate sa svojim zaposlenima, ili im stalno otkazujete sastanak zbog „važnijih stvari“, vi na taj način gubite poverenje svojih zaposlenih. Kada ne postoji otvorena komunikacija, pitanja ostaju neodgovorena, frustracija dolazi u prvi plan, a greške su neminovne.

Svaka komunikacija treba da bude dvosmerna. Dok većina menadžera zna kako da da feedback, koliko njih je stvarno spremno da primi isti? Primanje feedback-a je podjednako važno, kao i davanje feedback-a u jačanju odnosa na poslu.

Menadžerske veštine i koučing

Ovo su 6 koučing veština koji će vam pomoći da ojačate svoj odnos sa zaposlenima:

  1. Budite uvek pristupačni i odvojite vreme i mesto za pravi razgovor. Zapamtite, strah od defazivnog ponašanja i opravdavanja često utiču na to da zaposleni ne daju feedback.
  2. Slušajte da bi razumeli. Ovo nije samo dobar način da naučite nešto novo, već i da se stvarno povežete sa zaposlenima.
  3. Postavljajte pitanja koja će vam pomoći da shvatite feedback.
  4. Pitajte za primere ili priče koje oslikavaju feedback.
  5. Sumirajte ono što ste čuli tako da bi vas zaposleni razumeo da ste na istoj strani.
  6. Nemojte da osuđujete. Imate šansu da naučite nešto novo o sebi i o tome kako su vaše akcije shvaćene. Na kraju, od vas sve zavisi šta ćete da uradite sa stvarima koji ste naučili o sebi.

Razgovor o tome kako se zaposleni osećaju na poslu, šta im je potrebno i da li im je nešto smeta, je neophodan za jačanje odnosa sa vašim zaposlenima.

Da biste saznali više o koučingu i postali life coach ili business coach posetite stranicu o treningu Umetnost i nauka koučinga.