Kako unaprediti veštine aktivnog slušanja u poslovnom okruženju

Kako unaprediti veštine aktivnog slušanja u poslovnom okruženju

13/12/2023
  • atmadmin
  • Blog
  • Коментари су искључени на Kako unaprediti veštine aktivnog slušanja u poslovnom okruženju

U poslovnom svetu, veština aktivnog slušanja postaje sve važnija za izgradnju efikasnih timova, unapređenje komunikacije i postizanje poslovnih ciljeva. Aktivno slušanje nije samo pasivno primanje informacija. Kada aktivno slušamo mi se trudimo da suštinski razumemo ono što nam sagovornik govori. U ovom blogu, istražićemo kako da unapredimo veštine aktivnog slušanja u poslovnom okruženju, posebno kroz primenu koučinga.

  1. Značaj aktivnog slušanja u poslovnom svetu

Aktivno slušanje nije samo alat za prenošenje informacija. To je most koji spaja različite aspekte poslovnog sveta. Umesto da nekoga samo „čujemo“, nastojimo da ga „razumemo“. U fokus se ne stavlja sadržaj, već osoba koja nam nešto govori.

To razumevanje nam omogućuje da stvaramo bolje odnose sa klijentima, zaposlenima, nadređenima, a samim tim pravimo bolje rezultate i podstičemo inovacije.

  1. Psihologija aktivnog slušanja u poslovnom kontekstu

„Najvažnija stvar u komunikaciji je čuti ono što nije rečeno.“ – Piter Draker

Sigurni smo da ste upoznati sa podatkom da se čak 70% komunikacije odvija neverbalno. Primeri mogu biti vrlo jednostavni i svakodnevno viđeni u praksi. Naime, kada vam na pitanje „Kako si?“ neko odgovori zamišljeno, isprekidano uz duboki uzdah „Dobro sam.“, gotovo sigurno možemo da tvrdimo da nije baš sve tako sjajno i da osobu verovatno nešto muči.

Dublje razumevanje psiholoških aspekata aktivnog slušanja pomaže nam da otkrijemo skrivene nijanse u komunikaciji. Empatija, saosećanje i sposobnost postavljanja u tuđe cipele ključni su faktori koji čine aktivno slušanje efikasnim. Aktivno slušanje je veština koja nam pomaže da se povežemo sa osobom kao čovekom, kao bićem, da izgradimo poverenje, a samim tim i kvalitet saradnje podignemo na jedan veći nivo.

  1. Tehnike aktivnog slušanja za liderstvo i menadžment

Vrhunski lideri poseduju jedinstvenu sposobnost aktivnog slušanja koja im omogućava da razvijaju duboke veze sa ljudima koje vode. Aktivno slušanje u liderstvu ne znači samo čuti reči, već i razumeti emocije, perspektive i potrebe svojih saradnika.

Prema Google-ovom Aristotel istraživanju, jedan od ključnih prediktora uspeha timova je to da li se ljudi osećaju da mogu da budu svoji, da mogu da kažu i podele sa liderom i ostalim kolegama u timu šta im je važno. Ova ključna komponenta efikasnog liderstva naziva se psihološka bezbednost i često proizlazi iz aktivnog slušanja. Lideri koji stvaraju prostor u kojem se zaposleni osećaju slobodno izražavati svoje ideje i izazove, podstiču produktivnost i kreativnost tima.

Emocionalna inteligencija, takođe ključna karakteristika vrhunskih lidera, igra važnu ulogu u aktivnom slušanju. Lideri s visokom emocionalnom inteligencijom mogu prepoznati i razumeti emocionalne signale svojih saradnika, što im omogućava da prilagode svoj pristup i pruže odgovarajuću podršku. Kroz aktivno slušanje, lideri izražavaju empatiju, grade poverenje i razvijaju zajednički cilj sa svojim timom.

  1. Izazovi i prepreke za aktivno slušanje u poslovnom okruženju

Iako je aktivno slušanje ključno za uspeh liderstva i menadžmenta, prilikom primene ove veštine mogu se javiti česti izazovi. U ovom pasusu bavićemo se strategijama za prevazilaženje tih prepreka i postizanje održive prakse aktivnog slušanja u svakodnevnim poslovnim situacijama.

#1 Vreme

U izuzetno brzom ritmu poslovnog sveta, lideri i menadžeri često osećaju pritisak vremena, što može ometati njihovu sposobnost da se posvete pažljivom slušanju svojih saradnika.

Jedan od sveopšte prisutnih primera se javlja u proizvodnim industrijama gde postoje norme koje je potrebno ispuniti, smenski rad, zastoji i kvarovi mašina, očekivanja dobavljača i kupaca, kao i veliki pritisak da se sve završi u propisanom roku kako firma ne bi plaćala određene penale. Pod takvim pritiscima neretko se dešava da lideri komuniciraju da bi se posao završio čim pre, a da ponekad izostave onu komponentu koja će pružiti zaposlenom osećaj važnosti tokom komunikacije što može uticati vrlo demotivišuće na ljude.

#2 Pretpostavke i predrasude koje lideri mogu imati prema idejama ili predlozima saradnika

Da bi se ljudi osetili prihvaćenima i uvaženima u nekom timu ili organizaciji javlja se potreba da ih neko sasluša. Da bude otvoren za njihove ideje, inovativnost i da poštuje njihovu inicijativu bez obzira da li će ideja kasnije biti sprovedena u delo. Lideri koji aktivno slušaju svoje ljude i otvorenog uma pristupaju prema drugačijim pogledima na poslovanje, neretko su oni koji vode najuspešnije i najkreativnije timove. Znate ono, ne možemo očekivati vanserijski uspeh, ukoliko stvari radimo na isti način. Za vanserijski uspeh potrebno je da stvari radimo hrabro i drugačije.

#3 U situacijama konflikta ili krize

Tokom stresnih trenutaka, ljudi mogu biti skloni reaktivnom umesto aktivnom slušanju. Lideri bi treblo da nauče kako da ostanu smireni i fokusirani, bez obzira na okolnosti.

Unapređivanje veština aktivnog slušanja predstavlja kontinuirani proces koji donosi brojne koristi. Ova veština nije samo korisna u poslovnom svetu, već ima dugoročan uticaj na lični i profesionalni razvoj. Kroz razumevanje psihologije, primenu tehnika i suočavanje s izazovima, aktivno slušanje postaje ključni element za izgradnju održivih odnosa u poslovnim okruženjima. Svi zaposleni, od lidera do zaposlenih na najnižem nivou hijerarhijske lestvice, imaju koristi od ove veštine koja, kada se usvoji, postaje temelj za uspeh u modernom poslovanju.

Aktivno slušanje je i jedna od najvažnijih veština koučeva. Ukoliko vas koučing kao metodologija zanima, ovom prilikom vas pozivamo da nam se pridružite na najvećem koučing događaju u regionu, 7. regionalnoj koučing konferenciji „The power of WE: team coaching revolution“ koja će se održati 27. marta u Beogradu. Više o samom događaju, kao i link za prijavu možete pronaći na našoj web stranici: www.koucingkonferencija.rs.