Kome je namenjen grupni koučing?

Grupni koučing namenjen je kompanijama koje žele da uključe više zaposlenih u individualni koučing, ali zbog nedostatka sredstava ili internih koučeva nisu u mogućnosti da isti organizuju.

Napomenuli bismo da se grupni koučing znatno razlikuje od grupnog koučinga, a više o tim razlikama možete pronaći na sledećem linku.

Specifičnost:

  • Grupni koučing odvija se tako što na grupnoj sesiji svaki pojedinac radi na sopstvenim Primer grupnog koučinga je otvoreni trening „Umetnost i nauka koučinga“.
  • Nakon sukcesivno postavljenih pitanja od strane kouča, pojedinci individualno daju odgovore u pismenoj formi svako za sebe.
  • Učesnici grupnog koučinga imaju mogućnost da postave pitanja u vezi sa procesom, ali ne i u vezi sa sadržajem svojih sesija.

Očekivani ishod:

  • Veći broj zaposlenih je uključen u koučing što dovodi do veće angažovanosti pojedinaca i ukupno

bolje organizacione klime.