Grupni koučing vs. timski koučing

Grupni koučing vs. timski koučing

16/11/2018
 • atmadmin
 • Blog
 • Коментари су искључени на Grupni koučing vs. timski koučing

Tim predstavlja mnogo više od grupe ljudi ili zbira njegovih članova. Ne biste sigurno pokupili par osoba sa autobuske stanice i ponudili im da zajedno rade na vrlo važnom projektu za vašu kompaniju, zar ne? Ukoliko pogledamo širu sliku, ciljevi svakog razvojnog projekta koji uvodite u organizaciju su rezultat i progres. Ovo je moguće postići samo ukoliko prave alate koristite na pravi način u radu sa pravim osobama. Zato dragi menadžeri otvorite četvore oči. Grupni i timski koučing nisu isto!
Šta predstavlja jedan,a šta drugi pristup u kočingu i kada bi trebalo da ih primenjujete, pročitajte u nastavku.

Grupni koučing


Kada govorimo o grupama, govorimo o ljudima koji dolaze sa sličnim interesom, ali nemaju isti cilj koji žele da ostvare. Na primer, 25 ljudi odlučilo je da pohađa trening „Umetnost i nauka koučinga“. Tih 25 ljudi čini grupu, ali ne i tim. Svako od njih došao je sa namerom da usvoji najkvalitetnija znanja i tehnike iz oblasti koučinga, ali to nikako ne znači da svi ovi ljudi žele da ostvare isti cilj. Neko želi da bolje upravlja svojim timom, neko da pokrene koučing biznis, neko da nauči kako da usvojeno primeni u svojoj kompaniji, a neko želi da radi na svom ličnom razvoju. Svi oni imaju različite ciljeve, ali isto sredstvo za njihovo ostvarenje (trening).

Kada bi trebalo da koristite grupni koučing?

 • Ukoliko želite da doprete do velikog broja profesionalaca koji žele da ostvare različite ciljeve, grupni koučing je troškovno vrlo efikasan i efektivan

Karakteristike grupnog koučinga:

 • Svaki pojedinac u mogućnosti je da radi na svom individualnom cilju uz asistenciju kouča i ostalih članova grupe. Koučing sesija usmerena je na željeni cilj člana grupe, odnosno kreiranje akcionih koraka za njegovo ostvarenje.
 • Postoji širok spektar tema sesije. Naime, tema sesije može biti bilo koja oblast na kojoj neko od 25 ljudi iz grupe želi da radi.
 • Kao kouč, odgovorni ste za stvaranje atmosfere poverenja. To znači da kouč ostavlja dovoljno prostora za svakog člana grupe da kaže šta misli i na kom cilju želi da radi i omogućava nesmetano obavljanje pojedinačnih sesija članova grupe.

Timski koučing


Kada govorimo o timovima, govorimo o ljudima koji su usklađeni i usmereni ka zajedničkom cilju. Bilo da se radi o završetku određenog projekta, razvijanju nove poslovne jedinice ili zatvaranju kvartalnih prodajnih napora, ostvarenje cilja zavisiće od zajedničkog, sinergetskog delovanja tima.

Kada bi trebalo da koristite timski koučing?

 • U radu sa novoformiranim timovima
 • Grupni koučing je troškovno efikasan i efektivan način da se dopre do velikog broja profesionalaca;
 • U radu sa timovima koji se suočavaju sa promenama (odlazak kolege ili dolazak novog člana tima, uvođenje novog sistema, spajanje 2 sektora i sl.)
 • Prilikom upravljanja konfliktima u timu
 • Prilikom kreiranja zajedničke strategije za ostvarenje targeta ili dostizanje cilja

Da li je vaš tim zaista tim ili samo grupa ljudi sa različitim ciljevima? Da li želite da saznate kako da formirate i održite tim visokih performansi?

Pridužite nam se!

HPTC - grupni i timski koučing