Na koji način je kompanija EasyJet podstakla vrtoglavi rast produktivnosti svojih zaposlenih pomoću koučinga?

Na koji način je kompanija EasyJet podstakla vrtoglavi rast produktivnosti svojih zaposlenih pomoću koučinga?

24/01/2018
  • anaradovanovic
  • Blog
  • Коментари су искључени на Na koji način je kompanija EasyJet podstakla vrtoglavi rast produktivnosti svojih zaposlenih pomoću koučinga?

Easyjet kao Supermen među osvajačima neba

EasyJet predstavlja lidera među low-cost avio kompanijama koje posluju na teritoriji Evrope, Azije i Afrike. Kompanija je osnovana 1995. godine, posluje u preko 30 zemalja sveta, a njihovih 176 aviona kreće se na preko 600 ruta međunarodnog saobraćaja. EasyJet je takođe prva kompanija koja je uvela prodaju karata isključivo putem call centra. Iako predstavlja low-cost kompaniju, za razliku od svojih konkurenata, EasyJet koristi glavne aerodrome koji se nalaze blizu velikih gradova i nudi posebne usluge za poslovne putnike. Takođe, slično ostalim low-cost kompanijama, tokom leta se ne služi hrana i piće, ali putnici imaju mogućnost da kupe osveženje. Sa brojem od 47 miliona putnika godišnje, ova kompanija daleko je prestigla svoje konkurente, Ryanair (28.09 mil) i British Airways (26.2 mil). U čemu leži tajna uspeha EasyJeta, otkrivamo vam u daljem tekstu.

Uvođenje koučinga u organizacionu kuluturu kao ključ uspeha

#1 Fokus

EasyJet je kompanija koja percipira svoje zaposlene kao najveći izvor konkurentske prednosti, te smatra da je ulaganje u njihov razvoj investicija koja se može višestruko vratiti.

#2 Cilj

Najviši cilj uvođenja koučinga u organizacionu kulturu ove kompanije bio je razvoj zaposlenih i njihovih talenata i merenje direktnog uticaja ovog pristupa na performanse.

#3 Izazov

Identifikovati pojedince koji izuzetno obavljaju svoj posao i istovremeno kontinuirano teže ka višem i boljem, a zatim pratiti i podsticati njihov dalji razvoj.

Strategija koučovanja zaposlenih

Kompanija EasyJet bila je fokusirana na razvoj svakog pojedinca i njegovih performansi. To je postignuto kroz 7 koučing treninga koji su održavani simultano tokom perioda od 6 meseci. Treninzi su bili prilagođeni karakteristikama posla koje pojedinac obavlja, nivou rukovođenja, kao i vrsti menadžerskih veština koje bi rukovodilac trebalo da poseduje. Treninzi su imali dvojak uticaj: na sam posao i zaposlene. Naime, nakon treninga rukovodioci su bili u mogućnosti da artikulišu kratkoročne, srednjoročne i dugoročne realne ciljeve i uspostave jasne kriterijume kojima će se meriti stepen njihovog ostavarenja. Prilikom postavljanja ciljeva, vođeno je računa o njihovoj usklađenosti sa misijom i vizijom ove organizacije, kao i zahtevima klijenata. Takođe, svi rukovodioci posebno su se fokusirali na načine komunikacije i motivaciju svojih sledbenika. Učinak zaposlenih je meren, praćen i poređen pre i nakon uvođenja ovih treninga na osnovu različitih kvantitativnih i kvalitativnih analiza.

Evaluacija i uticaj na ključne indikatore uspeha ( KPI )

Nakon 6 meseci koučing treninga svi rukovodioci u ovoj kompaniji uradili su i više od onoga što se od njih očekivalo i premašili postavljene targete. Uspeh zaposlenih ogledao se u generisanju novih 6.8 miliona dolara prihoda. Rukovodstvo kompanije EasyJet je 100% ovog budžetskog priliva pripisalo novonastalim promenama u strategiji razvoja zaposlenih. Organizacija je uspela da napravi jasnu direktnu vezu između promena u ponašanju koje je usvojio lider i povećanja performansi njegovih sledbenika. Postignuta je sinergija među članovima tima, smanjen je broj konflikata i stvorena je kultura podrške i razvoja. Takođe, povećalo se zadovoljstvo zaposlenih, što je dovelo do povećanja učinka.

„Koučing predstavlja ključ kojim možemo otključati sve skrivene potencijale i snage zaposlenih. Ovaj pristup podiže njihovu samosvesti i izaziva odgovornost da postignu održivu pozitivnu razliku u svom životu, ali i životu onih sa kojima rade. Pristup evaluacije jedinstveno omogućava liderima da mere direktan uticaj koučinga na razvoj performansi zaposlenih. „

Matthev Chipper, menadžer inovacija i razvoja kompanije EasyJet

Samo na osnovu ovog primera možemo ustanoviti koliko koučing zaista može doprineti rastu kompanije i razvoju njenih zaposlenih. Iako koučing nije magični štapić, njegovo uvođenje dovodi do pozitivnih organizacionih promena. Tome svedoči podatak da bi čak 96% ljudi koji su unajmili kouča, to učinili ponovo. Takođe, koučing dovodi do povećanja produktivnosti zaposlenih od čak 70%. Više ovakvih statističkih podataka možete pronaći u jednom od naših ranijih blogova.

U ovom blogu pričali smo o primeni koučinga u jednoj internacionalnoj kompaniji. Ukoliko želite da saznate kako ovaj koncept primenjuju neke od najuspešnijih kompanija u Srbiji, pridružite nam se 21. marta na četvrtoj Koučing konferenciji „Applied“. Više o samoj konferenciji možete pročitati na sledećem linku.