Biznis koučing je kreativan odnos između kouča i klijenta (pojedinca ili tima) čiji je fokus usklađivanje ciljeva organizacije i ciljeva pojedinaca, odnosno timova. Očekivani rezultat ovog procesa je unapređenje učinnka, dostizanja zadatih ciljeva i merljivih rezultata koji se definišu na početku koučing projekta. Biznis koučing specifičan je po tome što u ovom procesu učestvuju tri strane: kouč, klijent(pojedinac ili tim) i kompanija koja je angažovala kouča.

BIZNIS KOUČING – OSNOVNI ZADACI

Asistencija pojedincima ili timovima u postavljanju merljivih ciljeva
Asistencija u postavljanju strategije za ostvarenje postavljenih ciljeva
Podrška u prevazilaženju prepreka prilikom ostvarivanja ciljeva

BIZNIS KOUČING I INDIVIDUALNI KOUČING

Kouč je neutralan i objektivan strateški partner na „projektu postizanja dogovorenog cilja“. Ovakav biznis koučing je najadekvatniji razvojni alat u sledećim poslovnim situacijama:

• Usklađivanje individualnog razvoja klijenta sa organizacionim promenama
• Podrška razvoju kompanijskih lidera
• Podrška u ostvarivanju konkretnih poslovnih ili razvojnih ciljeva, timova i pojedinaca
• Podrška u razvoju organizacije i timova.

Poverenje je osnovna vrednost kvalitetnog koučing odnosa. Tema i sadržaj koučing sesije strogo su poverljivi. To znači da je kouč u obavezi da saržaj svake sesije zadrži za sebe (ne sme ga deliti sa nadređenima svog klijenta). To utiče na ostvarivanje snažne veze između kouča i klijenta, što će značajno doprineti ostvarenju ciljeva koučing sesije. Klijent je slobodan, da ukoliko to želi, delove sesija podeli sa menadžerom, timom, porodicom ili drugim ljudima.

BIZNIS KOUČING I TIMSKI KOUČING

Timski koučing je proces podrške timu u ostvarivanju postavljenih ciljeva. On omogućava članovima tima da ostvaruju najbolje performanse uz asistenciju kouča. Suština timskog koučinga je omogućavanje ličnog razvoja i učenja pojedinaca unutar tima. Kao i individualni koučing, i timski koučing može uključivati neku vrstu procene. Timski koučing fokusira se na razvoj pojedinaca koji već rade zajedno ili će dugo raditi zajedno. Oblasti primene timskog koučinga su:

• Rad na kreiranju timskih ciljeva, njihovom ostvarenju i postavljanju novih ciljeva
• Rad na ličnom i profesionalnom razvoju članova tima
• Prevazilaženje konflikata unutar tima i izgradnja timskog duha
• Mogućnost promene stava i perspektive
• Povećanje emocionalne inteligencije tima
• Postizanje merljivih rezultata (kao što su postavljanje timskih i pojedinačnih ciljeva, rast produktivnosti, poboljšanje interne i eksterne komunikacije, unapređenje samopouzdanja itd.).

Strategija razvoja koučinga usmerenog na rezultat kompanije Atria Group je troslojna:

• Pružiti liderima, menadžerima i supervizorima, alate i tehnike koje će moći veoma lako da inkorporiraju u svoje svakodnevne profesionalne aktivnosti
• Razvoj koučing ekspertize i koučing kulture
• Korišćenje koučinga kao alata za lično usavršavanje i dostizanje poslovne izvrsnosti

Imate pitanja? Kontaktirajte nas:
Brojevi telefona:
+ 381 (0)11 4123 470
+ 381 (0)11 4123 410
Adresa:
Matice srpske 87a, Beograd, Srbija