Koji je top 1 prioritet HR lidera za 2022. godinu?

Akcenat se stavlja na upravljanje talentima i razvoju njihovih veština a ne uloga.

Organizacije zasnovane na veštinama kreiraju svoje strategije talenata oko veština, a ne samo uloga. Rezultati takvog pristupa videćete u tome da je vaš tim prilagodljiv i rezilijentan jer se lakše prilagođava novim sitaucijama i izazovima.

Pročitajte ceo blog