APSENTIZAM – Šta je i kako se sa njim izboriti

APSENTIZAM – Šta je i kako se sa njim izboriti

19/02/2024
  • atmadmin
  • Blog
  • Коментари су искључени на APSENTIZAM – Šta je i kako se sa njim izboriti

U poslovnim okruženjima širom sveta, suočavamo se sa sve češćim fenomenom – apsentizmom. Ova pojava označava redovno nepojavljivanje zaposlenih na radnom mestu, što može značajno uticati na produktivnost i radnu atmosferu u firmama.

Apsentizam može uključivati neopravdano odsustvo, kašnjenje na posao ili napuštanje posla pre vremena.

Efikasno upravljanje apsentizmom može zahtevati strategije kao što su unapređenje radnog okruženja, podrška zaposlenima, fleksibilnost u radnom vremenu i rešavanje eventualnih problema na radnom mestu.

Faktori koji dovode do česte odsutnosti zaposlenih sa posla

Da bismo bolje razumeli ovaj problem, prvo ćemo istražiti faktore koji dovode do česte odsutnosti zaposlenih.

Postoji niz razloga koji mogu biti uzrok apsentizma, a među njima su loša organizacija posla, nezadovoljstvo radnim uslovima, problemi u privatnom životu zaposlenih, zdravstveni problemi ili nedostatak motivacije zaposlenih. Ova kompleksna mreža faktora čini apsentizam izazovnim problemom za rukovodstvo firmi.

Kakav je uticaj apsentizma na produktivnost, efikasnost i radnu atmosferu u firmama?

Apsentizam može imati značajan uticaj na različite aspekte poslovanja, uključujući produktivnost, efikasnost i radnu atmosferu. Kada zaposleni često izostaju sa posla, to može uzrokovati prekid radnih procesa, povećati opterećenje preostalih radnika i dovesti do smanjenja produktivnosti. Ovo na kraju rezultira smanjenjem efikasnosti, jer radnici koji su prisutni mogu biti preopterećeni ili ometeni nedostatkom resursa.

Uz to, apsentizam može imati negativan uticaj na radnu atmosferu. Često odsustvo zaposlenih može izazvati osećaj nepoverenja među kolegama i nadređenima, što može dovesti do smanjenja timskog duha. Radnici koji redovno izostaju sa posla mogu doživljavati otpor od strane kolega koji se osećaju preopterećenima zbog dodatnih odgovornosti. Ovo može rezultirati lošijim međuljudskim odnosima, smanjenjem motivacije i opštim nezadovoljstvom u radnom okruženju.

exhausted businesswoman looking computer working finish deadline smart woman sitting her workplace course late night hours doing her job

Razmatramo različite oblike i uzroke apsentizma kako bismo bolje razumeli situaciju

U analizi apsentizma, važno je sagledati različite oblike i uzroke kako bismo dobili sveobuhvatan uvid u situaciju. Apsentizam se može manifestovati u različitim oblicima, uključujući slučajno odsustvo, produženo bolovanje, kašnjenje na posao ili česte pauze. Razumevanje uzroka apsentizma ključno je za usmeravanje efikasnih rešenja. Apsentizam može proisteći iz neadekvatnog upravljanja, loše komunikacije unutar firme, nedostatka radne motivacije ili stresa na radnom mestu.

Prema istraživanjima, slučajno odsustvo predstavlja značajan deo ukupnog apsentizma, sa statističkim podacima koji pokazuju da radnici neopravdano izostaju sa posla između 1 i 3 puta mesečno u mnogim industrijama. Ovo može značiti ozbiljne posledice po radne procese i produktivnost firme.

Pored toga, produženo bolovanje takođe ima uticaj na apsentizam, s podacima koji pokazuju da zaposleni često koriste produženo bolovanje kao način suočavanja sa stresom ili nezadovoljstvom na radnom mestu. Statistike ukazuju na to da duža odsutnost može biti povezana sa psihosocijalnim faktorima, uključujući lošu radnu atmosferu, konflikte u timu ili visok nivo stresa na radnom mestu.

Kašnjenje na posao, prema istraživanjima o radnom vremenu, takođe doprinosi apsentizmu, s podacima koji sugerišu da radnici često kasne zbog privatnih obaveza, problema sa prevozom ili nedostatka motivacije. Frekventne pauze tokom radnog dana takođe često doprinose apsentizmu, jer radnici mogu koristiti više pauza nego što je propisano.

Uzroci apsentizma su široki i uključuju neadekvatno upravljanje, lošu komunikaciju unutar firme i nedostatak radne motivacije. Prema statistikama, organizacije koje imaju visok nivo apsentizma često pokazuju nedostatak sistema za praćenje odsustva, nedostatke u komunikaciji između menadžmenta i zaposlenih, te nedostatak inicijativa usmerenih ka poboljšanju radne motivacije.

Kako pratiti i analizirati trendove apsentizma u današnjim organizacijama?

U današnjim organizacijama, praćenje i analiziranje trendova apsentizma postaje sve važnije radi održavanja produktivnosti i dobrobiti zaposlenih. Prvi korak u ovom procesu je uspostavljanje efikasnih sistema evidencije prisustva. Ovi sistemi mogu uključivati sofisticirane softverske alate za evidenciju radnog vremena, praćenje dolazaka i odlazaka, kao i beleženje razloga odsustva.

Analiza podataka o apsentizmu može uključivati identifikaciju uzroka, poput visokog nivoa stresa, nezadovoljstva na radnom mestu ili zdravstvenih problema. Ovi podaci takođe mogu pomoći u predviđanju sezonskih varijacija u apsentizmu, omogućavajući firmama da se pripreme i preduzmu preventivne korake tokom perioda sa većim očekivanim odsustvom. Ove informacije mogu biti i od suštinskog značaja za menadžere ljudskih resursa i rukovodioce kako bi brže prepoznali probleme i preduzeli adekvatne korake u cilju smanjenja apsentizma.

Uz pravilno praćenje i analizu trendova apsentizma, organizacije mogu bolje razumeti dinamiku odsustva, prepoznati ključne faktore i preduzeti preventivne mere kako bi očuvali produktivnost i poboljšali radnu atmosferu.

Možda će vas zanimati i tekst na temu aktivnog slušanja.

Kako organizaciona kultura i liderstvo mogu uticati na smanjenje ili povećanje apsentizma?

Organizaciona kultura i liderstvo igraju ključnu ulogu u oblikovanju radne sredine i uticanju na odsustvo zaposlenih. Pozitivna radna kultura, koja podstiče timski rad, podršku zaposlenima i ravnotežu između poslovnog i privatnog života, može smanjiti apsentizam. S druge strane, nedostatak podrške, nedostatak transparentnosti i neefikasno liderstvo mogu doprineti povećanju apsentizma.

Pozitivna radna kultura, karakterisana vrednostima kao što su međusobno poverenje, podrška i inkluzivnost, ima tendenciju da smanji apsentizam. U organizacijama sa takvom kulturom, zaposleni se osećaju motivisano i podržano, što pozitivno utiče na njihovu prisutnost na radnom mestu. Timski rad, naglašavanje zajedničkih ciljeva i podsticanje otvorene komunikacije takođe doprinose smanjenju odsustva zaposlenih.

S druge strane, nedostatak podrške, transparentnosti i neefikasno liderstvo mogu doprineti povećanju apsentizma. Kada zaposleni osećaju nedostatak podrške ili nisu informisani o ključnim odlukama i promenama u firmi, to može dovesti do gubitka motivacije i povećanja odsustva. Neefikasni lideri, koji ne prepoznaju i ne reaguju na potrebe svojih timova, mogu stvoriti neprijatno radno okruženje koje podržava apsentizam.

U suštini, organizacije koje ciljaju na smanjenje apsentizma trebaju raditi na jačanju pozitivne radne kulture i unapređenju liderstva kako bi stvorile okruženje koje podstiče prisutnost, motivaciju i zadovoljstvo zaposlenih.

office worker holding cog wheel as unity teamwork workplace concord

Značaj koučing pristupa u rešavanju problema apsentizma

U svetlu rešavanja problema apsentizma, koučing pristup može biti dragocen alat u oblikovanju pozitivne radne kulture i poboljšanju liderstva.

Pozitivan pristup liderstva i organizacione kulture, podržan koučingom, može podstaći angažovanje zaposlenih i smanjiti apsentizam. Koučing lideri mogu raditi na razvijanju otvorene komunikacije, stvaranju inkluzivnog okruženja i podsticanju timskog rada. Aktivnosti koučinga mogu uključivati rad na unapređenju veština komunikacije, rešavanju konflikata i razvijanju emocionalne inteligencije kako bi lideri bili bolje opremljeni da prepoznaju i reaguju na potrebe svojih timova.

Takođe, koučing može pomoći liderima da postanu svesni svojih stilova vođenja i razvijaju liderstvo koje podržava ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Kroz koučing sesije, lideri mogu sticati uvid u faktore koji doprinose stresu zaposlenih i raditi na stvaranju radnog okruženja koje podstiče blagostanje i motivaciju.

U slučaju da postoji nedostatak podrške, transparentnosti ili efikasnosti u liderstvu, koučing može biti koristan instrument u identifikaciji tih problema i pružanju liderima alata i veština za poboljšanje. Koučing proces može pomoći liderima da razumeju uticaj njihovog ponašanja na odsustvo zaposlenih, te ih motivisati da preduzmu korake ka stvaranju pozitivne radne kulture.

U suštini, koučing pristup ne samo da može doprineti smanjenju apsentizma kroz razvoj pozitivnih lidera i organizacione kulture, već takođe može služiti kao sredstvo za prevenciju i rešavanje problema koji dovode do povećanog odsustva zaposlenih.

Pročitajte i naš tekst: uticaj treninga na timove u različitim sektorima.

Koje strategije i mere možemo primeniti kako bismo smanjili apsentizam u firmama?

Postoji niz strategija i mera koje firme mogu primeniti kako bi smanjile apsentizam. To uključuje unapređenje radnih uslova, implementaciju programa za očuvanje mentalnog zdravlja zaposlenih, pružanje mogućnosti za fleksibilan radni raspored i podsticanje radne motivacije kroz sistem nagrađivanja. Takođe, važno je redovno komunicirati sa zaposlenima, pružiti podršku u rešavanju problema i promovisati pozitivnu radnu kulturu.

U zaključku, apsentizam predstavlja ozbiljan izazov za moderne firme. Razumevanje uzroka i efekata ove pojave, zajedno sa primenom efikasnih strategija, ključno je za očuvanje produktivnosti i stvaranje pozitivne radne atmosfere. Samo kroz holistički pristup problemu možemo očekivati pozitivne promene u smanjenju apsentizma i poboljšanju ukupne radne kulture u organizacijama.