6 veština koje je neophodno da poseduje svaki kouč

6 veština koje je neophodno da poseduje svaki kouč

23/07/2018
  • atmadmin
  • Blog
  • Коментари су искључени на 6 veština koje je neophodno da poseduje svaki kouč
Imamo jedno pitanje za vas. Zašto želite da postanete kouč?

Pre nego što se odlučitite na ovaj korak potrebno je da razmislite da li je ova profesija zaista za vas. Nije dovoljno samo završiti trening. Važno je da posedujte određene veštine. Predstavljamo vam 6 veština koje je neophodno da poseduje svaki kouč, a koje će vam pomoći da otkrijete da li je koučing baš za vas:

1. Izgradnja poverenja

Koučing pretpostavlja sigurno i podsticajno okruženje u kome su međusobno poštovanje i poverenje konstante. Jedinstven prostor komunikacije u kome se klijent oseća sigurno. Na treningu ćete naučiti kako da kao kouč brzo i lako izgradite odnos sa klijentom i uspostavite usaglašenost (raport). Dva osnovna načina uspostavljanja usaglašenosti sa klijentom su mirroring (praćenje govora tela sagovornika) i matching (obraćanje sagovorniku kroz njegov dominantni reprezentativni sistem).

2. Aktivno slušanje i suštinsko razumevanje potreba klijenta

Koučing ide par koraka dalje od pukog slušanja šta ljudi govore. Naime, jedna od tehnika koja se uči na treningu „Umetnost i nauka koučinga“ je isključivanje unutrašnjeg dijaloga. Šta to znači? Kouč potpuno isključuje svoje mišljenje o onome što klijent govori. Pored samog sadržaja, kouč vodi računa o tonu, gestikulaciji i načinu izlaganja. Na taj način može mnogo dublje da razume klijenta i njegove potrebe.

3. Postavljanje pravih pitanja

Ukoliko želi da dobije pravi odgovor od svog klijenta, kouč mora naučiti kako da postavlja prava pitanja. Ta prava pitanja dolaze kao posledica aktivnog slušanja. Pitanja bi trebalo da budu otvorena. Da podstaknu klijenta na razmišljanje i motivišu na akciju. Kod klijenta se javlja „aha“ momenat koji motiviše na kreiranje tačnih koraka za ostvarenje ciljeva.

4. Praćenje ostvarenja ciljeva

Važno je da kouč ustanovi da li je klijent dobro postavio ciljeve i da li je dobra dinamika realizacije tih ciljeva. Šta je dobro postavljen cilj? Dobro postavljen cilj nosi etiketu S.M.A.R.T. To znači da je cilj specifičan, merljiv, dostižan, relevantan i vremenski definisan. Takođe, važno je da kouč prati da li je klijent zaista ostvario ono što je namerio, u zacrtanom vremenskom okviru.  

5. Projektovanje pozitivnih akcija

Zadatak kouča veoma je izazovan i nije nimalo lak. Kouč nema savetodavnu ulogu, već ulogu podrške na putu uspeha. Kouč ne daje odgovore, već usmerava ka odgovorima. Na njemu je da podstakne klijenta da definiše sve mogućnosti i potencijalne probleme koje klijentu stoje na putu ka ostvarenju cilja. Samo na taj način, klijent će biti u prilici da isprojektuje odgovarajuće pozitivne akcije koje će ga dovesti do ostvarenja cilja.

6. Obezbeđivanje odgovornosti

Koučing dovodi do dugoročne pozitivne promene. Kao kouč, koristićete precizne alate za upravljanje vremenom kako biste podstakli samodisciplinu klijenta da poštuje sopstveni raspored. Kada je odgovornost klijenta za sopstveni uspeh prisutna lako se mogu promeniti stavovi i ponašanja koje onemogućuju postizanje cilja.