4 primera – Gde menadžeri mogu da primene koučing i unaprede rezultate?

4 primera – Gde menadžeri mogu da primene koučing i unaprede rezultate?

17/12/2020

 

Nezavisno od uspešnosti kompanije, njene delatnosti i broja zaposlenih svaka kompanija se suočava sa manje-više sličnim situacijama. Njen razvoj često zavisi od načina na koji pristupa poslovnim izazovima, motiviše zaposlene i definiše akcione korake.

Sve više kompanija uviđa da su koučing kultura i liderstvo bazirano na koučing veštinama pravi put ka napretku. Vrhunski menadžeri znaju kako da kritične situacije okrenu u pozitivnom pravcu ne stavljajući fokus na negativne stvari već na rešenje i korake koje treba preduzeti.

 

U nastavku pročitajte kako koučing metodologija može da unapredi vaše poslovne aktivnosti.

Rešite ove četiti situacije na najbolji način:

Situacija #1 Kolega neprekidno kasni i ostvaruje lošije rezultate

 

Iako vam se kao prvo rešenje javlja sprovođenje određene sankcije ili upućivanje prekora, to neće dugoročno dati dobre rezultate. Kada primetite smanjenje produktivnosti kod pojedinca koji je do sada ostvarivao odlične rezultate moguće je da se trenutno suočava sa ličnim ili poslovnim izazovima i pokušava da uspostavi ravnotežu. Kompetentni lider će znati da pokaže empatiju i posvetiće mu vremena koliko je potrebno za razgovor.

koučing

 

Možete se poslužiti jednim od najmoćnijih koučing alata – aktivno slušanje. Fokusirajte se na to šta vam sagovornik poručuje, posmatrajte mimiku, ton glasa i gestikulaciju. To su dodatne informacije koje će vam poslužiti da razumete to što vam govori i da usmerite sagovornika na pronalaženje rešenja.

Pokrenite kritičku procenu rezultata gde ćete sumirati šta je bilo dobro a šta nije dalo očekivane rezultate.

Postavite pitanja poput “Šta možeš da uradiš da bi to bilo bolje?”.

Osvestite zaposlenog koje snage poseduje i kako ih može upotrebiti kako bi prevazišao izazov.

 

Situacija #2 Interna ili eksterna poslovna kriza

 

Bilo da su se u kompaniji desile nepredviđene situacije, poput odlaska ključnih ljudi, zastoja u poslovanju ili trenutna eksterna kriza utiče na vaše rezultate, vešt menadžer zna da im treba pristupiti “hladne glave”. Ono što možete da uradite u ovim situacijama jeste da okupite vaš tim i da tražite da svako da svoju ideju o tome kako “popraviti” situaciju.

koučing

Najbolje je da svako iz svog ugla predloži šta se može unaprediti i načine na koje se to može izvesti. Kada postoji više mišljenja, brže ćete doći do rešenja i preduzeti neophodne korake.

To je ujdeno prilika za zasposlene da učestvuju u donošenju važnih odluka. Biće motivisani da daju svoj doprinos i budu deo zajedničkog cilja.

 

Situacija #3 Menadžerska tranzicija

 

Praksa je pokazala odlične rezultate upotrebe koučinga prilikom unapređenja na menadžersku poziciju.  Ali i kada se radi o prelasku na naredni nivo menadžerske lestvice.

Žašto treba primeniti koučing u ovim situacijama?

Potrebno je da pripremite pojedince za nove uloge, podržite razvoj liderskih veština i sprečite pojavu propusta u procesu tranzicije.

 

Koučing metodologija može imati dva cilja u ovom slučaju:

  • Da pomogne novim menadžerima da se uklope u novu ulogu kulturu kompanije
  • Da pruži podršku u razvoju tranzicionih kompetencija

 

Fokus koučing sesija ovde treba da bude na istraživanju aktivnosti koje je neophodno preduzeti kako bi menadžeri bili efikasni na novoj poziciji. Glavna zamka koju svaki menažer treba da izbegne je slepo ponavljanje aktivnosti koji su imali dobrih rezultata u prošlosti.

Zvuči malo nelogično, zar ne?

Evo jednog primera  – Možda je novi menadžer na prethodnoj poziciji iskazao pažnju prema detaljima što mu je donosilo dobre rezultate. Međutim na izvršnoj funkciji mora da nauči kada i koje aktivnosti treba da delegira kako bi se posvetio zadacima koji su prioritetni i strateški.

 

Situacija #4 Rešavanje konflikata

 

Izbegavanje sukoba, pružanje neefikasnih i nepotpunih informacija kao I preduzimanje pristrasnih mera za rešavanje konflilkata su uobičajeni načini dejstvovanja u kompanijama u kojima nema koučing kulture.

koučing

 

Posledice ovakvog načina suočavanja sa problemima stvoriće negativne efekte kod zaposlenih što utiče na produktivnost i zadovoljstvo.

 

Koučing alati i tehnike pomažu liderima da unaprede ili razviju:

➡️ Uvid u njihov uobičajeni stil rešavanja konflikata i obrasce koji su neproduktivni

➡️ Veštine lične komunikacije

➡️ Efikasne načine rešavanja sukoba koji se ne fokusiraju na uzrok problema već na rešenje

➡️ Načine identifikovanja potreba pojedinaca koje nisu zadovoljene da ne bi došlo do konflikata

➡️ Sposobnost razmatranja šireg spektra mogućnosti rešenja situacije

 

 

Ukoliko vam je ovo bilo korisno i želite da unapredite svoje liderske veštine primenom koučing alata, pridružite nam se na treningu „Umetnost i nauka koučinga“
Ne propustite prilku da pohađate jedan od najeminentnijih treninga po najboljim uslovima – Ostvarite popust na rane prijave od skoro 20% do 30. decembra. 

koučing