25 moćnih koučing pitanja koja će pokrenuti Vaše klijente

25 moćnih koučing pitanja koja će pokrenuti Vaše klijente

19/11/2014

Koja su to moćna pitanja koja koučevi treba da postave svom klijentu da bi došli do željenog rezultata? Internacionalna Federacija koučeva (ICF) je sprovela studiju koja je pokazala koja su to najčešća pitanja koja koučevi postavljaju svojim klijentima tokom koučing sesija.

Pitanja:

1. Ako bih Vam dao/la jedan dodatni sat dnevno, šta bi ste uradili sa njim? – Francisco Alvarez

2. Šta biste  uradili da imate neograničene resurse? – Karen Martin Miner

3. Šta Vas sprečava da to uradite? – Chris Padgett

4. Šta ćete prvo uraditi? – Katarzyna Winar

5. Šta je to što Vas sputava? – Jenny Leow

6. Koliko energije ste spremni da uložite u to? – Alisa Manjarrez

7. Kakvo bi bilo Vaše idejno rešenje? – Mark Smith

8. Šta time želite da dokažete sebi? – Jessica Malavez

9. Da sam na Vašem mestu i da tražim savet od Vas, šta bi ste mi prvo rekli? – Thom J. Ferrie

10. Šta biste prvo pokušali da uradite kada biste znali da ne možete da ne uspete? – Alyssa Gonzalez

11. Samo zbog toga što se to dogodilo nekada u prošlosti, zašto mislite da bi se to opet desilo? – Rene Stuart

12. Da li Vas čini srećnim to što radite? – Jen Mickelson

13. Da Vaš novac može da priča, šta bi Vam rekao? – Lucio Andres Perez

14. Kakvo iskutvo želite da steknete? – Rodney Mueller

15. Kako se ova odluka ukpala u ono što znate o sebi? – Rebecca Macfarlane

16. Kada ćete početi? – Pat Kennedy

17. Koji su to mali koraci koji Vas mogu dovesti bliže ka ostvarenju Vaše vizije? – Josephine de la Paz

18. Šta čekate? – Juan Elias Romero Vazquez

19. Koja je moralna pouka te priče? – Brent Nestler

20. Koji deo od toga što ste sad rekli može biti pretpostavka? – Rachel Mendonca Gojer

21. Koje su to pozitivne stvari  koje proizlaze iz ove negativne situacije? – Vanya L. Marinova

22. Koje su najčešće stvari koje sebi govorite? – Nancy Mathias

23. I…? – Katy Caroan

24. Kada bi znali odgovor na to pitanje, koji bi bio? – Rita Tourigny

25. Šta je to što želite da Vas pitam, a stalno propuštam to pitanje? – Annie Gelfandy