Sadržaj treninga

Cilj treninga „Umetnost i nauka koučinga“ je obuka profesionalnih koučeva prema standardu Međunarodne Federacije Koučeva (International Coach Federation). Trening je namenjen trenerima, HR profesionalcima, koučevima i mentorima koji se bave razvojem ljudskog potencijala u najširem smislu.

Fokus našeg treninga je na razvoju jedanaest osnovnih kompetencija profesionalnih koučeva, definisanih od strane ICF-a. Ove kompetencije su podeljene u četiri grupe i svaka od njih je podjednako važna i značajna u razvoju profesionalnog kouča.

Postavljanje temelja

1. Upoznavanje sa etikom i profesionalnim standardima ICF-a.
2. Definisanje koučing ugovora i sporazuma o radu.

Izgradnja odnosa

3. Uspostavljanje poverenja i usaglašenosti sa klijentom.
4. „Prisustvo“ kouča.

Efikasna komunikacija

5. Aktivno slušanje.
6. Postavljanje efektivnih otvorenih pitanja.
7. Direktna komunikacija.

Podsticanje učenja i rad na ciljevima

8. Kreiranje iskustva.
9. Kreiranje akcionih koraka.
10. Planiranje i postavljanje ciljeva.
11. Kontrola napretka i odgovornosti za postizanje definisanih ciljeva.

Program „Umetnost i nauka koučinga“ se sastoji iz 4 modula, a svaki od njih posvećen je jednoj od 4 faze koučing (coaching) projekta: Inspiraciji, Implementaciji, Integraciji vrednosti i Završetku projekta. Svaki od 4 modula traje 4 dana. Po završetku treninga, svi polaznici imaju mogućnost da se sertifikuju kao Erickson profesionalni kouč (coach). Ovaj sertifikat nosi zlatni ICF koučing (coaching) standard.

Trening traje ukupno 16 dana. Podeljen je u 4 modula, a svaki od modula je usmeren na jednu fazu razvoja koučing projekta.

[su_spoiler title=“Modul 1 – Inspiracija“ style=“fancy“ icon=“plus-circle“]

Da li ste ikada poželeli da inspirišete svog sagovornika? Da ga podstaknete na razmišljanje? Na kreiranje jasne vizije i akcionih koraka za ostvarenje ciljeva? Šta bi bilo kada bismo svoje misli usmerili ka rešenju problema, a ne ka problemu?

Prvi modul treninga obrađuje osnovnu strukturu koučing sesije kao i principe koučinga usmerenog na rešenje. Ovaj modul možete završiti i kao samostalan trening. Namenjen je inspirisanju polaznika za profesionalno bavljenje koučingom. Ovaj modul daje osnovu za rad sa naprednim koučing tehnikama. Posle prvog modula jasno ćete razumeti šta je koučing i kakva je razlika u odnosu na konsalting, trening, savetovanje, mentorstvo ili psihoterapiju. Otkrićete kako ljudski mozak funkcioniše. Bićete u prilici da se upoznate sa strukturom koučing razgovora i otkrijete šta je ono što ga čini tako efektivnim.

Teme koje ovaj program obrađuje su:
Koučing alati

Kroz posebno razvijene vežbe naučićete kako da:
Uspostavite usaglašenost sa klijentima ili zaposlenima kroz praćenje i aktivno slušanje.
Koristite „verbalne omekšivače“ u komunikaciji.
Precizno definišete cilj.
Koristite efektivna otvorena pitanja.
Postavite dobro definisan cilj sastanka ili koučing sesije (koučing ugovor).
Aktivno slušate.
Svaku koučing sesiju usmerite ka cilju.
Postavite pitanja za razvoj vizije zaposlenih ili klienata.
Razvijete intuiciju u radu sa klijentima.

Kako motivisati klijente korišćenjem metoda Miltona Ericksona?
Naučićete kako da podstaknete klijente ili zaposlene da uključe svu kretivnost prilikom rešavanja problema.

Razumećete kako funkcionišu alati za usmeravanje klijenata ka rešenju, koji uključuju:
Jasno razumevanje strukture koučing razgovora.
Snagu Ericksonovih principa primenjenih u koučingu.
Metode usmeravanja klijenta ka cilju.
Logičke nivoe u dizajniranju projekata.
Širok spektar efektnih pitanja.
Dobijanje saglasnosti.
Kako različite faze procesa učenja uključiti u koučing proces.

Biznis koučing i procesi razmišljanja
Uvod u proverene transformacione tehnologije profesionalnih koučeva. U ovom delu biće predstavljene neke od paradigmi biznis koučinga kao bi ste jasno razumeli razliku između liderskog koučinga, timskog koučinga, životnog i menadžerskog koučinga.

Kroz posebno razvijene vežbe naučićete:
Sistemski biznis koučing: Primena principa usmerenosti ka rešenju kroz paradigme sistemskog razmišljanja.
Osam moćnih „kako da“ pitanja za kreiranje uspešnog akcionog plana.
Razvijanje efektivnih vrednosnih pretpostavki – Inovativni pristup za podršku osnovnih vrednosti vaših klijenata.
Snaga broja 3 – Kako pomoći klijentu da cilj na kome radi učini stvarnim?
Građenje resursa: Novi alati za odabir najefektnijih strategija učenja.
Model „babuške“ u dizajniranju projekata.
Prepoznavanje i razvoj ključnih faza koučing razgovora.
Kako u potpunosti podržati klijenta u ostvarenju cilja?

Integracija koučinga usmerenog ka rešenju
Uvod u efektivnu primenu alata i metoda profesionalnih koučeva.

Kroz vežbe koje Dr. Marilyn Atkinson razvila i adaptirala za primenu u koučingu, naučićete kao da:
Detektujete i prevaziđete tačke prekida tokom koučinga.
Kako da pomognete klijentu u prevazilaženju manjih strahova?
Napravite razliku između povratne informacije i neuspeha.
Napravite i koristite sliku o sebi baziranu na vrednostima.
Kako da doprete do klijenta promenom u načinu govora?
Pomognete klijentu da razvije inventivnost i strateško razmišljanje.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=“Modul 2 – Implementacija“ style=“fancy“ icon=“plus-circle“]

Čak i kada postoji jasan cilj koji želimo da ostvarimo, često se dešava da njegova realizacija izostane. Zašto? Želja i motivacija da nešto postignemo nisu dovoljne.

Drugi modul treninga fokusiran je na implementaciju i razvoj koučing veština. Naučićete kako da podstaknete svoje klijente ili zaposlene na definisanje prioriteta, stavljanje tih prioriteta u jasne vremenske okvire uz orijentaciju na raspoložive resurse i veštine klijenta (zaposlenog). Ovaj modul će vam omogućiti da pomognete klijentu da nađe svoje odgovore na pitanje “Kako da postignem željeni cilj?”.Fokus drugog modula je na implementaciji i razvoju koučing veština. Ovaj modul učesnicima daje uvid u planiranje, izvršavanje i organizaciju vremena tokom koučing sesije i koučing projekta.Teme koje drugi modul treninga obuhvata su:

Teme koje ovaj program obrađuje su:

Modeli određivanja prioriteta
Modeli određivanja prioriteta
Lakše određivanje prioriteta.
Koučing efektivnih prioriteta.
Okviri hitnog nasuprot bitnom.
Šema određivanja prioriteta u četiri kvadranta.

Upravljanje vremenom
Pitanja za razvoj motivacije.
Vizija budućnosti: kreiranje cilja na vremenskoj liniji.
Primena modela -˝Točak životnog balansa˝
Pitanja za analizu vremena.
Dnevna evidencija upravljanja vremenom.
Doživljaj vremena: u vremenu ili kroz vreme.

Kreativnost
Strategije razvoja individualne kreativnosti.
Formula za promenu.
Perceptualne pozicije.
Lična pitanja za vrednost i viziju.
Obrazac za kreiranje misije.

Planiranje iz tri pozicije
Tri faze razvoja projekta.
Efektivna koučing pitanja za primenu strategije planiranja iz tri pozicije.
Koučing upravljanja projektima.
Vežba strateške kreativnosti.
Kreiranje strategije: planer.

Kreiranje resursnog stanja
Kreiranje prostora za razmišljanje.
Linija stanja i osnovne procedure za rad sa linijom stanja.

Majstorstvo i koučing kritičara
Sidra ličnog idetniteta.
Polja za efektivne ideje.
Koučing efektivnih faza razvoja do majstorstva.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=“Modul 3 – Integracija vrednosti “ style=“fancy“ icon=“plus-circle“]
Koliko puta ste bili svedok da u nekom timu i pored proverenog plana akcije i „kako da“ ekspertize projekat počne da stagnira i na kraju rezultat bude manji od projektovanog?

Trener na trećem modulu će vas naučiti kako da u svojim koučing sesijama primenite metode za podizanje svesti klijenta o suštinskim vredostima. Naučićete kako da asistirate klijentu u povezivanju sopstvenih vrednosti sa ciljevima na čijoj realizaciji radi.

Teme koje ovaj program obrađuje su:

Vrednosti
Koučing pitanja o vrednostima.
Način na koji se naglašavaju ključne vrednosti.
Istraživanje ključnih vrednosti.
Kriterijumi za određivanje prioriteta vrednosti.

Motivacija i pretpostavke
Nivo motivacije i reči za prepoznavanje nivoa motivacije.
Podizanje nivoa motivacije.
Koučing ispirativnim pričama.
Timski koučing: ohrabrivanje na dijalog.
Koučing za postizanje najvažnijeg cilja.
Rad sa primedbama na stanje vrednosti.

Spiralna dinamika – Grejvsov model
Kler Grejvsova tipologija sistema vrednosti.
Grejvsovi sistemi vrednosti-osnovni okviri.
Pregled nivoa u Grejvsovom modelu.
Grejvsov model upravljanja.

Komunikacija: Sporazum i obavezivanje
Koučing klijenata sa negativnim stavovima – postizanje saglasnosti i formati pitanja.
“Jezik” sličnosti i razlika.
Koučing suprotnih odgovora – izazivanje suprotnog.
Vrednovanje budućnosti – pogled fokusiran na rešenje.
Odnos kouč-klijent tokom vremena.
[/su_spoiler]

[su_spoiler title=“Modul 4 – Završetak & Zadovoljstvo“ style=“fancy“ icon=“plus-circle“]
Četvrti modul je finalni segment ovog jedinstvenog i uzbudljivog putovanja.

Usmeren je na kreiranje sopstvetnih strategija uspeha, kreiranju plana za razvoj sopstvenog koučing biznisa ili implementaciju koučinga unutar kompanija. Kroz integraciju stečenog znanja učesnici dolaze u kontakt sa izuzetnim i najdubljim znanjima u vezi sa koučingom čijem prikupljanju i formulisanju je dr. Marylin Atkinson posvetila poslednjih 30 godina svog istraživačkog i praktičnog rada.

Teme koje ovaj program obrađuje su:

Metaprogrami
Šta su metaprogrami i kako se mogu primeniti u koučingu?
Određivanje klijentovih metaprograma i prilagođavanje koučing razgovara prepoznatim metaprogramima.

Efektivnost kouč pozicije
Efektivna komunikacija u koučingu.
Komunikacioni ciljevi efektivnih koučeva.
Prolaz pored 4 gremlina (Strah od kreiranja vizije, Strah od neuspeha, Strah od konflikta sa sistemom, Strah od konflikta sa pojedincima).
Verbalna potvrda u koučingu fokusiranom na rešenje.

Razgovor o uspeh
Koučing “koučing razgovora” – vežbe i demonstracije.
Integracija obavezivanja klijenta i povezivanje sa dugoročnom vizijom.
Kako ostati u kouč poziciji?

[/su_spoiler]

Promenite sebe. Podstaknite druge. Promenite svet. Postanite profesionalni kouč!

Prvi modul naredne generacije profesionalnih Erickson koučeva zakazan je za 20. septembar. Pridružite nam se!

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na + 381 (0)11 4123 410+ 381 (0)11 4123 470 060/029 00 21, ili putem e-mail adrese office@erickson.rs.