Na koji način je kompanija easyJet podstakla vrtoglavi rast produktivnosti svojih zaposlenih pomoću koučinga?

Na koji način je kompanija easyJet podstakla vrtoglavi rast produktivnosti svojih zaposlenih pomoću koučinga?

EasyJet kao Supermen među osvajačima neba

EasyJet predstavlja lidera među low-cost avio kompanijama koje posluju na teritoriji Evrope, Azije i Afrike. Kompanija je osnovana 1995. godine, posluje u preko 30 zemalja sveta, a njihovih 176 aviona kreće se na preko 600 ruta međunarodnog saobraćaja. EasyJet je takođe prva kompanija koja je uvela prodaju karata isključivo putem call centra. Iako predstavlja low-cost kompaniju, za razliku od svojih konkurenata, EasyJet koristi glavne aerodrome koji se nalaze blizu velikih gradova i nudi posebne usluge za poslovne putnike. Takođe, slično ostalim low-cost kompanijama, tokom leta se ne služi hrana i piće, ali putnici imaju mogućnost da kupe osveženje. Sa brojem od 47 miliona putnika godišnje, ova kompanija daleko je prestigla svoje konkurente, Ryanair (28.09 mil) i British Airways (26.2 mil). U čemu leži tajna uspeha EasyJeta, otkrivamo vam u daljem tekstu.

Uvođenje koučinga u organizacionu kuluturu kao ključ uspeha

#1 Fokus
EasyJet je kompanija koja percipira svoje zaposlene kao najveći izvor konkurentske prednosti, te smatra da je ulaganje u njihov razvoj investicija koja se može višestruko vratiti.

#2 Cilj
Najviši cilj uvođenja koučinga u organizacionu kulturu ove kompanije bio je razvoj zaposlenih i njihovih talenata i merenje direktnog uticaja ovog pristupa na performanse.

#3 Izazov
Identifikovati pojedince koji izuzetno obavljaju svoj posao i istovremeno kontinuirano teže ka višem i boljem, a zatim pratiti i podsticati njihov dalji razvoj.

Strategija koučovanja zaposlenih

Kompanija EasyJet bila je fokusirana na razvoj svakog pojedinca i njegovih performansi. To je postignuto kroz 7 koučing treninga koji su održavani simultano tokom perioda od 6 meseci. Treninzi su bili prilagođeni karakteristikama posla koje pojedinac obavlja, nivou rukovođenja, kao i vrsti menadžerskih veština koje bi rukovodilac trebalo da poseduje. Treninzi su imali dvojak uticaj: na sam posao i zaposlene. Naime, nakon treninga rukovodioci su bili u mogućnosti da artikulišu kratkoročne, srednjoročne i dugoročne realne ciljeve i uspostave jasne kriterijume kojima će se meriti stepen njihovog ostavarenja. Prilikom postavljanja ciljeva, vođeno je računa o njihovoj usklađenosti sa misijom i vizijom ove organizacije, kao i zahtevima klijenata. Takođe, svi rukovodioci posebno su se fokusirali na načine komunikacije i motivaciju svojih sledbenika. Učinak zaposlenih je meren, praćen i poređen pre i nakon uvođenja ovih treninga na osnovu različitih kvantitativnih i kvalitativnih analiza.

Evaluacija i uticaj na ključne indikatore uspeha ( KPI )

Nakon 6 meseci koučing treninga svi rukovodioci u ovoj kompaniji uradili su i više od onoga što se od njih očekivalo i premašili postavljene targete. Uspeh zaposlenih ogledao se u generisanju novih 6.8 miliona dolara prihoda. Rukovodstvo kompanije EasyJet je 100% ovog budžetskog priliva pripisalo novonastalim promenama u strategiji razvoja zaposlenih. Organizacija je uspela da napravi jasnu direktnu vezu između promena u ponašanju koje je usvojio lider i povećanja performansi njegovih sledbenika. Postignuta je sinergija među članovima tima, smanjen je broj konflikata i stvorena je kultura podrške i razvoja. Takođe, povećalo se zadovoljstvo zaposlenih, što je dovelo do povećanja učinka.

„Koučing predstavlja ključ kojim možemo otključati sve skrivene potencijale i snage zaposlenih. Ovaj pristup podiže njihovu samosvesti i izaziva odgovornost da postignu održivu pozitivnu razliku u svom životu, ali i životu onih sa kojima rade. Pristup evaluacije jedinstveno omogućava liderima da mere direktan uticaj koučinga na razvoj performansi zaposlenih.“

Matthev Chipper, menadžer inovacija i razvoja kompanije EasyJet

Samo na osnovu ovog primera možemo ustanoviti koliko koučing zaista može doprineti rastu kompanije i razvoju njenih zaposlenih. Iako koučing nije magični štapić, njegovo uvođenje dovodi do pozitivnih organizacionih promena. Tome svedoči podatak da bi čak 96% ljudi koji su unajmili kouča, to učinili ponovo. Takođe, koučing dovodi do povećanja produktivnosti zaposlenih od čak 70%. Više ovakvih statističkih podataka možete pronaći u jednom od naših ranijih blogova.

U ovom blogu pričali smo o primeni koučinga u jednoj internacionalnoj kompaniji. Ukoliko želite da saznate kako ovaj koncept primenjuju neke od najuspešnijih kompanija u Srbiji, pridružite nam se 21. marta na četvrtoj Koučing konferenciji „Applied“. Više o samoj konferenciji možete pročitati na sledećem linku.