Kako od prosečnog do super tima? Koristite sledećih 5 principa

Kako od prosečnog
do super tima?
Živimo u vremenu kada se organizacije konstantno suočavaju sa čestim promenama i nesigurnošću. S obzirom na to, važno je naći pravi način za motivaciju i vođenje timova i pojedinaca ka novim uspesima. Kada su suočeni sa izazovom, timovi se obično okrenu ka organizovanju tim bildinga i timskog fasilitovanja da bi se izborili sa izazovom. Ovde je fokus na pojedincima u timu i na zadacima koji su interne prirode, poput analize na koji način odnosi mogu biti unapređeni da bi tim radio bolje.

Ovakav pristup ima određenu vrednost, međutim ta vrednost je ograničena. Timski koučing, sa druge strane, pruža mogućnost timu da nauči da funkcioniše kao nešto više od pukog zbira svojih delova, kroz sticanje uvida u to šta tim treba da postigne i poboljšanje veza kako unutar tima, tako i tima sa spoljnim okruženjem.

Postizanje svega ovoga zahteva balansiranje između:

• individualnog koučinga članova tima,
• rada na međuljudskim odnosima,
• koučinga celog tima vezano za svrhu tima i ponašanje,
• rad na uspešnoj komunikaciji sa različitim interesnim grupama (eng. stakeholders) i
• dovođenje svrhe tima u vezu i sklad sa potrebama organizacije u celini.

Timski koučing predstavlja dobro ukomponovanu kombinaciju timske fasilitacije, organizacionog konsaltinga, organizacionog razvoja, pojedinačnog rada i rada na razvoju tima. Posebna kombinacija alata i pristup koji se koristi u radu sa timom zavisi isključivo od organizacione strukture tima, faze u kojoj se tim trenutno nalazi u okviru svog životnog ciklusa, konteksta organizacije u okviru koje se tim nalazi, kao i problema i izazova sa kojma se tim suočava.

5 principa super timova
1. Zajedno radite na odlukama koje su najvažnije za biznis

Da bi zaista bili funkcionalni, članovi tima moraju zajedno da rade na uspešnoj koordinaciji aktivnosti koje su međusobno povezane i da se fokusiraju na mali broj odluka koje imaju najveći uticaj na poslovanje. Često se dešava da timovi ne budu više od pukog zbira pojedinaca koji ga čine, sa podeljenom ličnom odgovornošću, koji se sastaju sa liderom tima da bi razgovarali i usaglašavali se oko toga do kog su stepena oni lično odgovorni i daju doprinos ispunjavanju ciljeva organizacije. Timovi koji ovako funkcionišu zapravo nisu timovi, već grupe okupljenih ljudi – a sasvim izvesno nisu učinkoviti timovi.

2. Uspešni timovi ne nastaju pukom slučajnošću

Postizanje visoke učinkovitosti zahteva identifikovanje načina na koji tim treba da funkcioniše u praksi, da bi se potom odredili odgovarajući procesi, mehanizmi upravljanja, struktura, poželjna ponašanja, procesi učenja i komunikacija. Na ovaj način možemo da osiguramo da će ciljevi biti postignuti. Piter Sendž sa MIT-a na pravi način objašnjava ovo: „Neverovatno je koliko često se susrećem sa timovima u kojima je prosečan koeficijent inteligencije 120, ali tim kao celina funkcioniše poput nekoga sa koeficijentom 60.“

3. Tim se mora fokusirati na ono što je suština njegovog rada

Suštinski važan deo posla jednog tima obuhvata autpute, proizvode, rezultate i doprinos organizaciji u okviru koje tim funkcioniše. Količina truda koja se utroši na razvoj pojedinaca, međuljudske odnose i timsku dinamiku – sve je ovo u službi suštine rada tima. Za uspeh je neophodno da se poboljša kako učinak, tako i stanje i „zdravlje“ tima.

4. Koučevi koji dolaze spolja su često presudni za unapređenje učinka tima

Zajednička odgovornost i udruženi rad je nešto što tim često ne može da postigne sam od sebe. Uvek postoji prostor za javljanje sukoba interesa tima i profitnog centra kompanije, a da ne govorimo o neusaglašenosti ličnih planova članova tima. Stoga, timovima mnogo može da koristi rad sa profesionalcem van tima koji bi fasilitovao timski razvoj, tj. rad sa profesionalnim koučem. Kako vreme prolazi, kouč prebacuje ulogu timskog kouča na lidera.

5. Ne postoje brza rešenja

Samo pragmatičan i dobro struktuiran pristup koji se primenjuje na timski rad kroz set dobro osmišljenih intervencija, pomaže da se postigne poboljšanje performansi tima. Štaviše, timski koučing ne sme biti oblikovan pojedinačnim događajima. Umesto toga, timski koučing mora predstavljati dobro planiran put sa nizom intervencija osmišljenih tako da poboljšaju učinak tima na duge staze.

Da li ste nekada izgradili super tim, ili još niste sigurni kako to da uradite?
Učimo osnove koučinga i usmeravanja kako individua, tako i timova ka njihovim ciljevima. Više o našem treningu “Umetnost i nauka koučinga” možete saznati na LINKU.